> 1 <Author Message

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#212   13:40 03-09-2008 GMT      
BibraX #948 2007-07-13 21:18 GMT+01 hour - zo starej diskusie

Isto každý kto sa zaujíma o históriu Slovenska postrehol informácie o vzácnych nálezoch z hradiska neďaleko Bojnej (okr. Topoľčany). Poslednom období snáď nebolo médium, ktoré by neprinieslo aspoň stručnú informáciu o lokalite Bojná. Preto aspoň v stručnej forme aj my na stránke CASTRUM uvedieme zdroje z ktorých môžete získať ďaľšie informácie.

Do pozornosti by som rád všetkým kto chce vedieť o "Bojnej" viac informácii ako uviedli média, aby siahol po knihe : PIETA, Karol - RUTTKAY, Alexander - RUTTKAY, Matej: Bojná. Hospodárske a politické centrum nitrianského kniežatstva. Nitra 2006.

V nasledujúcej časti uvádzame odkazy na stránky kde boli uvedené informácie o Bojnej (samozrejmje nejde ani zďaleka o všetky odkazy, články a podobne)

ARCHEOLÓGIA - Bojná - Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva (www.castrum.sk/archeologia)
www.SME.sk - "Kresťanstvo u nás šírili už pred vierozvestmi"
www.SME.sk / Unikátne nálezy spustili výskum v Bojnej
www.PRAVDA.sk - "Archeológ: Všetko sa začalo o 100 rokov skôr"BibraX #1261 2007-09-24 20:32 GMT+01 hour - zo starej diskusie

Nové archeologické nálezy na stredovekom hradisku Bojná pravdepodobne zmenia učebnice dejepisu, pretože posúvajú christianizačný proces na našom území do raňajšieho obdobia a objasňujú i našu štátnosť. V horách Považského Inovca je hradisko pod vrchom Holý kameň predmetom systematického archeologického výskumu, ktorý je výnimočný aj z hľadiska strednej Európy.

Lokalita Valisko, kde sa archeológovia nachádzajú, má obličkovitý tvar a tam niekde je i akrokopola celého hradiska, ktoré zohrávalo v regióne významnú úlohu. Vedúci výskumu Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV v Nitre: "Miesto je výnimočné vďaka nálezom pozlátených plakiet, súčastí prenosného oltára, zvonov a ďalších pozoruhodných vecí. Vykopávky potrvajú približne 3 mesiace. Zúčastňuje sa na nich celý rad odborníkov. Tento výskum je zároveň aj terénnou praxou pre študentov archeológie z Čiech, Slovenska a Francúzska."

Vláde sa tiež otvorili oči, že treba zachrániť aj takéto veci, pretože o Bojnej sa niekedy hovorilo len v Čiernej kronike, a to v tom zmysle, že vykrádači objavili nejaké veci a ukradli. "Dnešná archeológia už zďaleka nie sú nejaké ručné vykopávky. Štruktúry lokalizujeme pomocou georadaru, geomagnetických meraní. Používame detektory kovov. Odkrývame jednotlivé priestory, snažíme sa v prvom kroku spoznať typ, spôsob osídlenia, aby sme sa naučili na veľkej, 11-hektárovej ploche orientovať. Geofyzikálne merania nám veľmi pomohli."

Zdroj: www.rozhlas.sk / Hradisko Bojná - 11.07.2007

This post was edited by BibraX (12:35 05-02-2009 GMT, ago)
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#213   13:41 03-09-2008 GMT      
21. 03. 2008 - Rozhlasový dokument

Táňa Kusá: Anjeli nad Bojnou

Fíčer o archeologickom objave v Bojnej, ktorý upresnil pohľad na naše dejiny a zmenil život v dedine

Archeologický objav v Bojnej pri Topoľčanoch vyvolal senzáciu nielen v odborných kruhoch, ale zasiahol aj laikov. V horách nad obcou - na hradisku Valy- našli najstarší zvon na našom území, ktorý má 1200-rokov a patrí k 5 svetovým unikátom. Dokladá prítomnosť kresťanskej misie zo severotalianskej Aquilei ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda. Ďalším exkluzívnym nálezom sú pozlátené plakety z prenosného oltára s najstarším použitým písmom u stredoeurópskych Slovanov. Sú na nich vyobrazení pravdepodobne anjeli. Anjeli nad Bojnou zmenili život obce. Archeológom pomáha pokrývač a elektrikár na dôchodku, gymnazista, budúca kaderníčka, či 9-ročný Andrej, ktorý sem prišiel so svojím dedkom. Starosta Rudolf Hayden verí, že naše najstaršie kresťanské pamiatky pritiahnu návštevníkov a podporia turistický ruch. Fíčer o archeologickom výskume, ktorý vedie dr.Karol Pieta, nie je teda iba o minulosti, ale aj o súčasnosti a budúcnosti obce.

Zvuk: Ľubica Olšovská

Hudobná dramaturgia: Katarína Bielčiková

PREHRAŤ REPORTÁŽ (AUDIO)
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#310   19:46 28-11-2008 GMT      
Archeologické nálezy z Bojnej predstavia českej verejnosti na výstave v Brne.
Video s nálezmi a komentármi archeológa Karola Pietu si môžete pozrieť TU
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#466   08:41 24-11-2009 GMT      
Archeológovia našli v Bojnej poklad. Slovanské domy i mohyly

Typické slovanské obydlia aj niekoľko mohylových hrobov objavili archeológovia počas tejto výskumnej sezóny na nálezisku Bojná v okrese Topoľčany. Lokalita je známa vďaka nálezu pozlátených plakiet z 9. storočia, ktoré dokladajú kresťanstvo a písmo na našom území ešte pred príchodom Cyrila a Metoda.

Systematický archeologický výskum sa tu začal v roku 2007. Najnovšie archeológovia objavili niekoľko dobre zachovaných domov spolu s inventárom, čo potvrdzuje hypotézu, že niekdajšie hradisko na Bojnej zaniklo náhle. Obyvatelia tu pri úteku pred nepriateľom zanechali hotové poklady.

"Znovu sa našlo asi 800 kovových predmetov, množstvo celých keramických nádob, ale aj rôzne honosné predmety ako ostrohy a pozlátené kovania, čo potvrdzuje mimoriadne bohatstvo náleziska. Skonštatovala to aj medzinárodná odborná komisia,” povedal pre vedúci výskumu Karol Pieta z Archeologického ústavu v Nitre. Niektoré obydlia sú nad úrovňou zeme, osem je typických zemníc, teda domov zahĺbených do skalného podložia s kamennou pecou. V budúcnosti by ich archeológovia chceli priamo v teréne zrekonštruovať a prezentovať verejnosti.

Viac: www.PRAVDA.sk / Archeológovia našli v Bojnej poklad. Slovanské domy i mohyly - 23.11.2009
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk