> 1 <Author Message

essett

Administrators


Online status

8 posts

Location: Slovakia
Occupation:
Age: 38

#17   19:34 14-03-2008 GMT      
Diskusia k obdobiu v ktorom kov strieda kameň

This post was edited by essett (19:53 14-03-2008 GMT, ago)

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#464   11:01 20-11-2009 GMT      
Sídlisko z doby bronzovej pri obci Rybník neďaleko Tlmáč.

"Starogrécke Mykény" pri slovenských Tlmačoch. iŽurnal.sk, 13. september 2007

Kov striedal kov, civilizácia civilizáciu. iŽurnal.sk, 13. september 2007. (rozhovor s archeológom Jozefom Bátorom)
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk