> 1 <Author Message

admin

Administrators


Online status

125 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age:

#358   12:19 16-04-2009 GMT      
Sem môžete písať svoje postrehy a názory k mestu, k opevneniu.

Ak je otvorená špeciálna diskusia k nejakému problému - téme, svoje príspevky píšte k danému problému do vytvorenej diskusie. Aby nevznikol zbytočný chaos.

admin

Administrators


Online status

125 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age:

#359   12:20 16-04-2009 GMT      
Ani po ďalších rokovaniach mesta s pamiatkármi a investorom nie je jasné, aký osud bude mať jama v centre mesta. Mesto sa proti vyhláseniu nálezu za kultúrnu pamiatku odvolalo, o veci rozhodne minister kultúry.

Pri archeologickom prieskume stavby podzemných garáží a polyfunkčného objektu Extrovertum na Jaselskej ulici našli zbytky predsunutej časti mestského opevnenia pravdepodobne zo 17. storočia.

Podľa pamiatkárov ide o unikátny nález, pretože vonkajšie opevnenie stredovekých miest doteraz na Slovensku neobjavili. Krajský pamiatkový úrad trvá na jeho vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku. Stavba garáží a budovy je od decembra minulého roka zastavená.

Viac: www.sme.sk / Jama na námestí zostáva. Archeologický nález zasypali (16.04.2009)

pozri aj: www.sme.sk / Mesto nechce opevnenie za kultúrnu pamiatku (09.04.2009)

admin

Administrators


Online status

125 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age:

#425   09:29 17-06-2009 GMT      
Starobylé hradby ochránili mesto pred nákupným strediskom

Nákupná galéria Extrovertum s podzemnými garážami v strede mesta sa v Trenčíne stavať nebude. Náznakom tohto zámeru je dnes obrovská jama pri pešej zóne, kde sa už pol roka nič nedeje.

Spoločnosť Tatra Real Trade definitívne odskočila od svojho zámeru. Dôvodom je archeologický nález, ktorý jej nedovoľuje stavať podľa pôvodného zámeru.

"Naša spoločnosť oznámila mestu Trenčín, že v projekte Extrovertum nebude ďalej pokračovať, pretože ho nemôže realizovať podľa platného stavebného povolenia," povedala Simona Hotová, hovorkyňa spoločnosti Tatra Real.

Náklady na výstavbu nákupnej galérie a podzemných garáží investor odhadoval na 3 milióny 650-tisíc eur (vyše 100 miliónov korún). Pozemok patrí k najdrahším v Trenčíne, ale zatiaľ je stále vo vlastníctve mesta. Majetkom investora sa mal stať až po dokončení stavby. Takže teraz sa mesto musí rozhodnúť, čo s kráterom pri Dome
armády.

Viac: www.PRAVDA.sk / Starobylé hradby ochránili mesto pred nákupným strediskom - 17.06.2009
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk