> 1 <Author Message

admin

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#28   14:50 08-05-2008 GMT      
Sem môžete písať svoje postrehy a názory k hradu.

Ak je otvorená špeciálna diskusia k nejakému problému - téme, svoje príspevky píšte k danému problému do vytvorenej diskusie. Aby nevznikol zbytočný chaos.


-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

admin

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#104   22:35 08-05-2008 GMT      
Fotografie Yvet z o.z. Diadém z čistenia okolia hradu roku 2007.

-uverejnené aj v starej diskusii pozri Archív www.CASTRUM.sk
Forums > Záchrana pamiatok > Záchrana Blatnického hradu
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

admin

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#112   23:52 15-05-2008 GMT      

Zdroj: Beňovský, Jozef: Mošovce v premenách času. Martin 1984, s. 26.
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk