> 1 <Author Message

admin

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#49   16:04 08-05-2008 GMT      
Sem môžete písať svoje postrehy a názory k hradu.

Ak je otvorená špeciálna diskusia k nejakému problému - téme, svoje príspevky píšte k danému problému do vytvorenej diskusie. Aby nevznikol zbytočný chaos.


-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

admin

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#102   22:32 08-05-2008 GMT      
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

Igor

Authors


Online status

3 posts

Location: Slovakia
Occupation:
Age:

#325   19:15 07-01-2009 GMT      
Pozvánka na valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie o.z. Kamenná veža sa uskutoční dňa 18.1.2009 (nedeľa) so začiatkom o 13,30 hod v Kamenici. Stretneme sa pred miestnym obecným úradom.
Účasť všetkých členov nutná! Radi ale privítame všetkých ľudí ktorím osud Kamenického hradu nie je ľahostajný.

Igor

Authors


Online status

3 posts

Location: Slovakia
Occupation:
Age:

#330   18:39 10-02-2009 GMT      
V dňoch 30.1.09 a 4.2.09 sa uskutočnili na hrade dve brigády zamerané najmä na odstránenie navŕšených kôp konárov a rôznej vegetácie z areálu hradu, ktoré sme zozbierali na poslednej brigáde. Týmto sme vyčistili západnú časť valu a okolie severozápadného rondela.
Práce nám trochu komplikovalo nepriaznivé počasie, najprv husté sneženie a neskôr hmla a mrholenie.

Ďalšiu brigádu plánujeme uskutočniť až začiatkom mesiaca marec.


Viac info. na www.kamennaveza.tk

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#334   11:08 23-02-2009 GMT      
Pekné letecké fotky obce Kamenica a Kamenického hradu
nájdete na stránke www.saris.eu.sk / Kamenica / Galéria
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

Igor

Authors


Online status

3 posts

Location: Slovakia
Occupation:
Age:

#367   15:31 25-04-2009 GMT      
Združenie Kamenná veža získalo grant na stavebno-historický a archeologický výskum od MK SR!!!!! Jer to v poradi tretí grant udelený združeniu na tento rok.

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#454   10:33 03-09-2009 GMT      
Dňa 18.8.2009 nás na hrade Kamenica navštívila reportérka Diana Murdziková z STV. Reportáž si môžete pozrieť na stránke www.STV.sk / videoarchív / Slovensko dnes (18.8.2009) - od 5:50min.

Na začiatku reportáže redaktor oznámi, nepresnú informáciu, že: "hrad stál na tomto mieste do 18.storočia".Viac: www.STV.sk / videoarchív / Slovensko dnes (18.8.2009) - od 5:50min.

This post was edited by BibraX (15:37 08-03-2010 GMT, ago)
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#508   21:26 01-09-2010 GMT      

Hrad Kamenica. Podľa akvarelu E. Tótha. In: Janota, Ľudovít: Slovenské hrady II. Bratislava 1935 (fotoreprint 1.vydania Columbus Bratislava 1996), s.7.


Hrad Kamenica. Podľa kresby Antona Djuračku. In: Janota, Ľudovít: Slovenské hrady II. Bratislava 1935 (fotoreprint 1.vydania Columbus Bratislava 1996), s.9.


Vasarnapi Ujsag, 5.jún, č. 22/1864


Vasarnapi Ujsag, 29.máj, č. 23/1864


Fialová, Hilda - Fiala, Andrej: Hrady na Slovensku. Bratislava - Martin1966, obr.193.


Náhrobný kameň Tomáša Tarczaya (Toryského). Vasarnapi Ujsag, 5.jún, č. 22/1864

This post was edited by BibraX (21:59 01-09-2010 GMT, ago)
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

BibraX

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 42

#509   21:28 01-09-2010 GMT      

Pohľad z juhu na hradný kopec, rok 2003. Foto: Ján Barič

Pohľad od "Bašty" smerom na západ. V popredí "Veľké nádvorie", vzadu horný hrad. Foto: Ján Barič

Pohľad z horného hradu smerom na východ. V popredí "Veľké nádvorie", v pozadí vyvýšenina "Bašta", rok 2003. Foto: Ján Barič
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk