> 1 <Author Message

admin

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 41

#99   22:22 08-05-2008 GMT      
"Združenie Zachráňme hrady je výsledkov spolupráce ľudí, ktorým nieje osud starých historických stavieb ľahostajný. Na Slovensku existuje viacero regionálnych združení, ktoré sa snažia o záchranu hradov, zámkov, prípadne kaštieľov. Táto snaha sa však nestretne vždy s pochopením kompetentných úradov a pamiatkárov. Preto je vzájomná kooperácia a spolupráca týchto subjektov veľmi dôležitá. Všetkým nám ide o záchranu historického dedičstva, na obnovu ktorého štát nemá prostriedky. Našu činnosť vykonávame bez nároku na odmenu, obetujeme veľa času a aj vlastných finančných prostriedkov na to, aby jednotlivé združenia mohli fungovať..."
(cit. www.zachranmehrady.sk)

-uverejnené aj v starej diskusii pozri Archív www.CASTRUM.sk
Forums > Záchrana pamiatok > Zachráňme hrady - občianské združenie
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.

admin

Administrators


Online status

196 posts

Location: Slovakia Bratislava
Occupation:
Age: 41

#100   22:25 08-05-2008 GMT      
-uverejnené aj v starej diskusii pozri Archív www.CASTRUM.sk
Ľubomír Chobot #1499 2008-03-17 19:13 GMT+01 hour
(z Forums > Záchrana pamiatok > Záchrana Uhrovského hradu)


Darujte 2% na záchranu ruín v roku 2008

Zoznam našich združení, ktoré môžete podporiť svojimi 2% pri záchrane hradov, kaštieľa a kláštora


Hrad UHROVEC
Obchodné meno a názov:
Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva
Sídlo: Banskobystrická 6, 81106 Bratislava
Právna forma: Nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 3 1 7 4 8 2 9 5

Hrad OPONICE
Obchodné meno a názov: Občianske združenie Apponiana
Sídlo: Apponyiho poľovnícke múzeum, 95614 Oponice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 3 7 8 5 9 1 1 1

Hrad LEDNICA
Obchodné meno a názov: Historicko - Astronomická Spoločnosť
Sídlo: Skala 668/3, 01901 Ilava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 3 7 9 1 8 2 3 1

Hrad LIETAVA
Obchodné meno a názov:
Združenie na záchranu Lietavského hradu
Sídlo: Lietava 222, 01318 Lietava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 3 6 1 4 8 7 5 0

Kaštieľ LUKÁČOVCE
Obchodné meno a názov:
Alexu - združenie na pomoc deťom a prírode
Sídlo: Na Hôrke 22, 94901 Nitra
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 3 6 1 0 4 2 6 4

Hrad ČABRAĎ
Obchodné meno a názov: Združenie RONDEL
Sídlo: M. Rázusa 16, 96001 Zvolen
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 3 7 8 1 7 1 1 6

Hrad ŠÁŠOV
Obchodné meno a názov: Združenie na záchranu hradu Šášov
Sídlo: Moysesova 42/4, 96501 Žiar nad Hronom
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 3 7 9 4 8 6 9 5

Hrad HRUŠOV
Obchodné meno a názov: Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja ? LEUSTACH
Sídlo: Willermova 8, 949 07 Nitra - Janíkovce
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 4 2 0 4 1 7 6 7

Hrad BLATNICA
Obchodné meno a názov:
Diadém - združenie záchrany hradu Blatnica
Sídlo: Charkovská 7/8, 03608 Martin 8
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 4 2 0 5 5 1 0 5

Kláštor SV. KATARÍNY
Obchodné meno a názov: Katarínka
Sídlo: Šándorova 8, 82103 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 3 0 8 5 6 8 4 1


Autor: Fero Kostroš
-Qvis cvstodiet ipsos cvstodes?-
Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt.
> 1 <


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk