Hrady, hrádky, opevnenia, pevnosti
Viewers : 1
> 1 < [2] Next page
Topics / Started Last post Posts Views
Fiľakovský hrad
  08-05, 15:34: : admin
08-05, 15:34: admin
1 2237
Gýmeš
  08-05, 15:41: : admin
08-05, 15:41: admin
1 2284
Čičava
  08-05, 15:26: : admin
08-05, 15:26: admin
1 2303
Krásna Hôrka
  08-05, 16:16: : admin
08-05, 16:16: admin
1 2332
Brzotín
  08-05, 15:08: : admin
08-05, 15:08: admin
1 2337
Brekovský hrad
  08-05, 14:59: : admin
08-05, 14:59: admin
1 2347
Devínsky hrad
  08-05, 15:28: : admin
08-05, 15:28: admin
1 2378
Divínsky hrad
  08-05, 15:31: : admin
08-05, 15:31: admin
1 2398
Hrušovský hrad
  08-05, 15:48: : admin
08-05, 15:48: admin
1 2402
Hodejovský hrad
  08-05, 15:45: : admin
08-05, 15:45: admin
1 2406
Čachtický hrad
  08-05, 15:13: : admin
08-05, 15:13: admin
1 2417
Červený Kameň
  08-05, 15:20: : admin
08-05, 15:20: admin
1 2418
Likavský hrad
  08-05, 19:09: : admin
08-05, 19:09: admin
1 2441
Dobrá Niva
  08-05, 15:33: : admin
08-05, 15:33: admin
1 2448
Beckovský hrad
  08-05, 14:14: : admin
08-05, 14:14: admin
1 2457
Holíčsky hrad (zámok, kaštieľ)
  08-05, 15:46: : admin
08-05, 15:46: admin
1 2458
Ilavský hrad
  08-05, 15:49: : admin
08-05, 15:49: admin
1 2465
Liptovský hrádok
  08-05, 19:10: : admin
08-05, 19:10: admin
1 2481
Kežmarský hrad
  08-05, 16:13: : admin
08-05, 16:13: admin
1 2485
Ľubovniansky hrad
  08-05, 19:13: : admin
08-05, 19:13: admin
1 2509
Kremnický hrad
  08-05, 16:18: : admin
08-05, 16:18: admin
1 2511
Banská Bystrica (mestský hrad)
  08-05, 14:12: : admin
08-05, 14:12: admin
1 2529
Kazimír
  08-05, 16:12: : admin
08-05, 16:12: admin
1 2535
Kapušany
  08-05, 16:06: : admin
08-05, 16:06: admin
1 2600
Markušovský hrad
  08-05, 19:14: : admin
08-05, 19:14: admin
1 2778
Hajnačka
  08-05, 15:42: : admin
08-05, 15:42: admin
1 2928
Budatínsky hrad
  08-05, 15:06: : admin
08-05, 15:06: admin
1 3009
Strečniansky hrad
  08-05, 19:40: : admin
08-05, 19:40: admin
1 3757
Šurianský hrad
  08-05, 19:49: : admin
08-05, 19:49: admin
1 3790
Spišský hrad
  08-05, 19:39: : admin
08-05, 19:39: admin
1 3811
Smolenický hrad
  08-05, 19:35: : admin
08-05, 19:35: admin
1 3845
Šintavský hrad
  08-05, 19:46: : admin
08-05, 19:46: admin
1 3849
Modrý Kameň
  08-05, 19:18: : admin
08-05, 19:18: admin
1 3862
Slanecký hrad
  08-05, 19:34: : admin
08-05, 19:34: admin
1 3866
Nitriansky hrad
  08-05, 19:20: : admin
08-05, 19:20: admin
1 3870
Oravský hrad
  08-05, 19:23: : admin
08-05, 19:23: admin
1 3886
Pajštún (Borinka)
  08-05, 19:26: : admin
08-05, 19:26: admin
1 3893
Trenčiansky hrad
  08-05, 19:52: : admin
08-05, 19:52: admin
1 3898
Pezinský (vodný) hrad
  08-05, 19:27: : admin
08-05, 19:27: admin
1 3918
Medziansky hrad
  08-05, 19:16: : admin
08-05, 19:16: admin
1 3958
Ostrý Kameň
  08-05, 19:24: : admin
08-05, 19:24: admin
1 3967
Stropkovský hrad
  08-05, 19:41: : admin
08-05, 19:41: admin
1 3993
Vranovský hrad
  08-05, 19:57: : admin
08-05, 19:57: admin
1 4007
Vígľašský hrad
  08-05, 19:56: : admin
08-05, 19:56: admin
1 4024
Zvolenský hrad
  08-05, 19:59: : admin
08-05, 19:59: admin
1 4027
Hronský Beňadik (klaštor - pevnosť)
  09-08, 21:50: : Matus
09-08, 21:50: Matus
1 4045
Plaveč
  08-05, 19:30: : admin
08-05, 19:30: admin
1 4070
Viniansky hrad
  09-11, 23:34: : admin
09-11, 23:34: admin
1 4142
Soľnohrad (Zbojnícky hrad)
  08-05, 19:38: : admin
08-05, 19:38: admin
1 4272
Šomoška
  08-05, 19:48: : admin
08-05, 19:48: admin
1 4276
  Next page   > 1 < [2]


Právo čítať:
Právo písať:
Právo upravovať:

: No new posts :New posts : Sticky
: No new posts (popular) :New posts (popular) : New posts (sticky)
: Locked : New posts (locked) : Announcement
: Moved out of this section : New announcement


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk