Hrady, hrádky, opevnenia, pevnosti
Viewers : 9
> 1 < [2] Next page
Topics / Started Last post Posts Views
Fiľakovský hrad
  08-05, 15:34: : admin
08-05, 15:34: admin
1 2362
Gýmeš
  08-05, 15:41: : admin
08-05, 15:41: admin
1 2407
Čičava
  08-05, 15:26: : admin
08-05, 15:26: admin
1 2423
Krásna Hôrka
  08-05, 16:16: : admin
08-05, 16:16: admin
1 2450
Brzotín
  08-05, 15:08: : admin
08-05, 15:08: admin
1 2458
Brekovský hrad
  08-05, 14:59: : admin
08-05, 14:59: admin
1 2468
Devínsky hrad
  08-05, 15:28: : admin
08-05, 15:28: admin
1 2507
Divínsky hrad
  08-05, 15:31: : admin
08-05, 15:31: admin
1 2518
Hrušovský hrad
  08-05, 15:48: : admin
08-05, 15:48: admin
1 2524
Hodejovský hrad
  08-05, 15:45: : admin
08-05, 15:45: admin
1 2532
Čachtický hrad
  08-05, 15:13: : admin
08-05, 15:13: admin
1 2539
Červený Kameň
  08-05, 15:20: : admin
08-05, 15:20: admin
1 2551
Beckovský hrad
  08-05, 14:14: : admin
08-05, 14:14: admin
1 2569
Dobrá Niva
  08-05, 15:33: : admin
08-05, 15:33: admin
1 2573
Likavský hrad
  08-05, 19:09: : admin
08-05, 19:09: admin
1 2578
Holíčsky hrad (zámok, kaštieľ)
  08-05, 15:46: : admin
08-05, 15:46: admin
1 2580
Ilavský hrad
  08-05, 15:49: : admin
08-05, 15:49: admin
1 2597
Liptovský hrádok
  08-05, 19:10: : admin
08-05, 19:10: admin
1 2598
Kežmarský hrad
  08-05, 16:13: : admin
08-05, 16:13: admin
1 2602
Ľubovniansky hrad
  08-05, 19:13: : admin
08-05, 19:13: admin
1 2626
Kremnický hrad
  08-05, 16:18: : admin
08-05, 16:18: admin
1 2633
Banská Bystrica (mestský hrad)
  08-05, 14:12: : admin
08-05, 14:12: admin
1 2646
Kazimír
  08-05, 16:12: : admin
08-05, 16:12: admin
1 2666
Kapušany
  08-05, 16:06: : admin
08-05, 16:06: admin
1 2728
Markušovský hrad
  08-05, 19:14: : admin
08-05, 19:14: admin
1 2905
Hajnačka
  08-05, 15:42: : admin
08-05, 15:42: admin
1 3055
Budatínsky hrad
  08-05, 15:06: : admin
08-05, 15:06: admin
1 3134
Strečniansky hrad
  08-05, 19:40: : admin
08-05, 19:40: admin
1 3893
Šurianský hrad
  08-05, 19:49: : admin
08-05, 19:49: admin
1 3932
Spišský hrad
  08-05, 19:39: : admin
08-05, 19:39: admin
1 3945
Smolenický hrad
  08-05, 19:35: : admin
08-05, 19:35: admin
1 3977
Šintavský hrad
  08-05, 19:46: : admin
08-05, 19:46: admin
1 3985
Slanecký hrad
  08-05, 19:34: : admin
08-05, 19:34: admin
1 3997
Modrý Kameň
  08-05, 19:18: : admin
08-05, 19:18: admin
1 4002
Nitriansky hrad
  08-05, 19:20: : admin
08-05, 19:20: admin
1 4005
Oravský hrad
  08-05, 19:23: : admin
08-05, 19:23: admin
1 4018
Trenčiansky hrad
  08-05, 19:52: : admin
08-05, 19:52: admin
1 4040
Pajštún (Borinka)
  08-05, 19:26: : admin
08-05, 19:26: admin
1 4043
Pezinský (vodný) hrad
  08-05, 19:27: : admin
08-05, 19:27: admin
1 4056
Medziansky hrad
  08-05, 19:16: : admin
08-05, 19:16: admin
1 4088
Ostrý Kameň
  08-05, 19:24: : admin
08-05, 19:24: admin
1 4103
Stropkovský hrad
  08-05, 19:41: : admin
08-05, 19:41: admin
1 4137
Vranovský hrad
  08-05, 19:57: : admin
08-05, 19:57: admin
1 4139
Zvolenský hrad
  08-05, 19:59: : admin
08-05, 19:59: admin
1 4158
Hronský Beňadik (klaštor - pevnosť)
  09-08, 21:50: : Matus
09-08, 21:50: Matus
1 4172
Vígľašský hrad
  08-05, 19:56: : admin
08-05, 19:56: admin
1 4175
Plaveč
  08-05, 19:30: : admin
08-05, 19:30: admin
1 4230
Viniansky hrad
  09-11, 23:34: : admin
09-11, 23:34: admin
1 4278
Soľnohrad (Zbojnícky hrad)
  08-05, 19:38: : admin
08-05, 19:38: admin
1 4417
Šomoška
  08-05, 19:48: : admin
08-05, 19:48: admin
1 4420
  Next page   > 1 < [2]


Právo čítať:
Právo písať:
Právo upravovať:

: No new posts :New posts : Sticky
: No new posts (popular) :New posts (popular) : New posts (sticky)
: Locked : New posts (locked) : Announcement
: Moved out of this section : New announcement


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk