Hrady, hrádky, opevnenia, pevnosti
Viewers : 5
> 1 < [2] Next page
Topics / Started Last post Posts Views
Fiľakovský hrad
  08-05, 15:34: : admin
08-05, 15:34: admin
1 1842
Gýmeš
  08-05, 15:41: : admin
08-05, 15:41: admin
1 1911
Čičava
  08-05, 15:26: : admin
08-05, 15:26: admin
1 1926
Krásna Hôrka
  08-05, 16:16: : admin
08-05, 16:16: admin
1 1932
Brekovský hrad
  08-05, 14:59: : admin
08-05, 14:59: admin
1 1950
Brzotín
  08-05, 15:08: : admin
08-05, 15:08: admin
1 1972
Devínsky hrad
  08-05, 15:28: : admin
08-05, 15:28: admin
1 1978
Divínsky hrad
  08-05, 15:31: : admin
08-05, 15:31: admin
1 1987
Hrušovský hrad
  08-05, 15:48: : admin
08-05, 15:48: admin
1 2004
Červený Kameň
  08-05, 15:20: : admin
08-05, 15:20: admin
1 2009
Hodejovský hrad
  08-05, 15:45: : admin
08-05, 15:45: admin
1 2021
Dobrá Niva
  08-05, 15:33: : admin
08-05, 15:33: admin
1 2040
Čachtický hrad
  08-05, 15:13: : admin
08-05, 15:13: admin
1 2040
Holíčsky hrad (zámok, kaštieľ)
  08-05, 15:46: : admin
08-05, 15:46: admin
1 2041
Likavský hrad
  08-05, 19:09: : admin
08-05, 19:09: admin
1 2051
Ilavský hrad
  08-05, 15:49: : admin
08-05, 15:49: admin
1 2058
Liptovský hrádok
  08-05, 19:10: : admin
08-05, 19:10: admin
1 2075
Beckovský hrad
  08-05, 14:14: : admin
08-05, 14:14: admin
1 2084
Kremnický hrad
  08-05, 16:18: : admin
08-05, 16:18: admin
1 2087
Kežmarský hrad
  08-05, 16:13: : admin
08-05, 16:13: admin
1 2099
Ľubovniansky hrad
  08-05, 19:13: : admin
08-05, 19:13: admin
1 2127
Banská Bystrica (mestský hrad)
  08-05, 14:12: : admin
08-05, 14:12: admin
1 2128
Kazimír
  08-05, 16:12: : admin
08-05, 16:12: admin
1 2132
Kapušany
  08-05, 16:06: : admin
08-05, 16:06: admin
1 2173
Markušovský hrad
  08-05, 19:14: : admin
08-05, 19:14: admin
1 2390
Hajnačka
  08-05, 15:42: : admin
08-05, 15:42: admin
1 2516
Budatínsky hrad
  08-05, 15:06: : admin
08-05, 15:06: admin
1 2570
Strečniansky hrad
  08-05, 19:40: : admin
08-05, 19:40: admin
1 3262
Šurianský hrad
  08-05, 19:49: : admin
08-05, 19:49: admin
1 3312
Spišský hrad
  08-05, 19:39: : admin
08-05, 19:39: admin
1 3321
Pajštún (Borinka)
  08-05, 19:26: : admin
08-05, 19:26: admin
1 3360
Šintavský hrad
  08-05, 19:46: : admin
08-05, 19:46: admin
1 3364
Smolenický hrad
  08-05, 19:35: : admin
08-05, 19:35: admin
1 3374
Slanecký hrad
  08-05, 19:34: : admin
08-05, 19:34: admin
1 3377
Modrý Kameň
  08-05, 19:18: : admin
08-05, 19:18: admin
1 3380
Nitriansky hrad
  08-05, 19:20: : admin
08-05, 19:20: admin
1 3385
Oravský hrad
  08-05, 19:23: : admin
08-05, 19:23: admin
1 3391
Trenčiansky hrad
  08-05, 19:52: : admin
08-05, 19:52: admin
1 3393
Pezinský (vodný) hrad
  08-05, 19:27: : admin
08-05, 19:27: admin
1 3433
Medziansky hrad
  08-05, 19:16: : admin
08-05, 19:16: admin
1 3442
Vranovský hrad
  08-05, 19:57: : admin
08-05, 19:57: admin
1 3469
Ostrý Kameň
  08-05, 19:24: : admin
08-05, 19:24: admin
1 3470
Stropkovský hrad
  08-05, 19:41: : admin
08-05, 19:41: admin
1 3483
Hronský Beňadik (klaštor - pevnosť)
  09-08, 21:50: : Matus
09-08, 21:50: Matus
1 3515
Zvolenský hrad
  08-05, 19:59: : admin
08-05, 19:59: admin
1 3521
Vígľašský hrad
  08-05, 19:56: : admin
08-05, 19:56: admin
1 3532
Plaveč
  08-05, 19:30: : admin
08-05, 19:30: admin
1 3558
Viniansky hrad
  09-11, 23:34: : admin
09-11, 23:34: admin
1 3673
Soľnohrad (Zbojnícky hrad)
  08-05, 19:38: : admin
08-05, 19:38: admin
1 3794
Šomoška
  08-05, 19:48: : admin
08-05, 19:48: admin
1 3810
  Next page   > 1 < [2]


Právo čítať:
Právo písať:
Právo upravovať:

: No new posts :New posts : Sticky
: No new posts (popular) :New posts (popular) : New posts (sticky)
: Locked : New posts (locked) : Announcement
: Moved out of this section : New announcement


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk