-voľne prístupné články a iné.
  Page 1/ 1 - 30 lines per page - 2 lines in this section
Title Hits Comments Ratings Date Author
Odklínanie hradov
Slámka, Miroslav a kol.: Odklínanie hradov. Slovenský skauting - Bratislava 2005. (13646 hits)
(0) 08-06-2006 Slámka, Miroslav
Osudy slovenských hradov historických. In: SMSS 1-2/1930, s.67-79.
Houdek, Ivan (3931 hits)
(0) 15-03-2007
  Page 1/ 1 - 30 lines per page - 2 lines in this section


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk