Author:
Submitted by: BibraX   Date: 21:49 01-12-2007
Comments: (0)   Ratings:
Average members rating (out of 10) : Not yet rated   
Votes: 0
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Sme neziskové dobrovoľnícke občianske združenie. Našim záujmom a cieľom je zachrániť, zakonzervovať hrad Tematín a chrániť prírodu okolia hradu - Tematínskych vrchov v Považskom Inovci. Združujeme osoby rôzneho veku, pohlavia, povolania a záujmu, ktorí chcú svojou dobrovoľníckou prácou prispieť k obnove prírodných a kultúrnych pamiatok nie len na Slovensku. V našom združení sú študenti, pracujúci a živnostníci v oblasti umenia, histórie, práva, techniky, medicíny... Organizujeme tiež workshopy, workcampy a kultúrne podujatia hlavne na Tematínskom hrade. Spolupracujeme aj s inými združeniami podobného zamerania.

Zdroj: OZ hrad Tematín - www.tematin.eu


<center><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=h&om=1&ll=48.677336,17.929012&spn=0.003315,0.007296&z=17&output=embed&s=AARTsJqzARj-Z8VnW5pkPMLMmZbqrJcYpw"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=h&om=1&ll=48.677336,17.929012&spn=0.003315,0.007296&z=17&source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></center>


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk