-zoznam článkov vydaných v slovenských novinách.
Author: essett
Submitted by:   Date: 00:17 20-02-2006
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Z histórie hradov

Dračí hrádok

Dolinou Stupavského potoka voľakedy viedla jedna z ciest na druhú stranu Malých Karpát. Pravdepodobne po skúsenostiach s tatárskym vpádom a pokusoch Rakúšanov preniknúť za pohorie, postavili niekedy okolo polovice 13. storočia nad cestou strážny hrad. Vybrali preň miesto, kde sa dolina Stupavského potoka na priečnom zlome prudko stáča a z troch strán ohraničuje strategickú polohu.

Viac:
SME.sk - "Veža Dračieho hrádku je jediným zachovaným objektom"

Považský hrad

Nachádzal sa na strategickej ceste vedúcej z juhu na sever pozdĺž toku rieky Váh. Spolu s hradmi Vršatec, Košeca, Lednica tvorili pevnostný systém stredného Považia. Úlohou tohto hradného systému bolo zabezpečiť strategickú cestu Považím, najmä zo západu.

Viac:
Regionalnenoviny.sk - "Z histórie hradov v našom regióne"

Lednica

Jedným z najneprístupnejších hradov nielen na Považí, ale aj na Slovensku, je hrad Lednica. Oddávna strážil jednu z horských ciest z Považia na Moravu.

Viac:
Regionalnenoviny.sk - "Z histórie hradov v našom regióne"

Hrad Vršatec


Ak by chcel niekto vidieť podobu typického stredovekého hradu, ktorý sa nachádza na vysokých, neprístupných skalnatých bralách, bol by to práve hrad Vršatec, ležiaci nad obcou Vršatské Podhradie. Ako Vršatec dostal svoje meno?

Viac:
Regionalnenoviny.sk - "Z histórie hradov v našom regióne"

Hrádok pri Dlžíne

Severovýchodne od obce Dlžín, v okrajovej polohe Rudnianskej kotliny, sa dvíha trávnaté návršie (564 m) s pozostatkami zaniknutého stredovekého hrádku.

Viac:
SME.sk - "Hrádok pri Dlžíne žije vlastnou históriou"

Hrad Šášov

Historici Šášov stotožňujú s bližšie nepomenovaným hradom na historicko-správnom území Šúšol, ktorý v rokoch 1242 až 1253 dali so súhlasom panovníka postaviť Vincent a Peter Vančovci (Bančovci), bratia ostrihomského arcibiskupa Štefana.

Viac:
SME.sk - "Hrad Šášov bol príčinou závisti aj mnohých vojen"

Likavský hrad

Strážny hrad pri obci Likavka na Liptove postavili niekedy medzi rokmi 1335 až 1341. Vznikol na popud zvolenského župana magistra Donča. Vojenská posádka mala za úlohu strážiť významnú obchodnú komunikáciu z Považia na Oravu a do Poľska a priechod cez Váh pri Ružomberku.

Viac:
SME.sk - "Likavský hrad mal sklenené okná"

Hrad Zborov

ODPORÚČAME NAVŠTÍVIŤČasť územia medzi horným tokom Tople a Ondavy sa koncom 13. alebo na začiatku 14. storočia stala súčasťou kráľovského majetku. V tejto oblasti pravdepodobne niekedy v prvých desaťročiach 14. storočia vyrástol nad starou dedinou Zborov kamenný hrad, ktorému pripadla úloha strážiť obchodnú cestu vedúcu od Bardejova cez karpatské priesmyky do Poľska a do Haliče a brániť pohraničie pred vpádmi zo severných krajín.


Viac:
SME.sk - "Kamenný hrad Zborov strážil obchodnú cestu"

Strečno a Starhrad

Dvojica hradov na ceste medzi Žilinou a Vrútkami patrí medzi dominanty Považia a je osvedčenou atrakciou pre turistov.

Viac:
SME.sk - Strečno a Starhrad - dominanty Považia"

Soví hrad

V sopečnej Cerovej vrchovine sa nachádza viacero zaujímavých útvarov. Jednou z ozdôb nielen tohto územia je čadičový sopúch Soví hrad nad obcou Šurice neďaleko Hajnáčky.

Viac:
SME.sk - "Soví hrad nie je hrad, ale skalné bralo"


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk