Author: Igor Pribula
Submitted by:   Date: 19:23 14-05-2006
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Bratrícke hnutie v tvorbe Alojza Jiráska

Bratrícke hnutie v tvorbe Alojza Jiráska
Ing. Štefan STAVIARSKY
Alojz Jirásek (1851 - 1930) patril k významným českým realistickým spisovateľom na rozhraní 19. a 20. storočia. Námetom na jeho literárnu tvorbu boli historické udalosti českých dejín. Z nich popredné miesto v jeho spisbe malo predovšetkým husitské revolučné hnutie (1419 - 1437). S touto problematikou sa môžeme v jeho tvorbe stretnúť vo viacerých románoch, z ktorých spomeniem Proti všem, Temno, Bratstvo a iné.

Viac na:
www.cassovia.sk-"Bratrícke hnutie v tvorbe Alojza Jiráska"


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk