-zoznam článkov vydaných v slovenských novinách.
Author: Igor Pribula
Submitted by:   Date: 16:04 14-05-2006
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
KAMENICKÝ HRAD V TLAČI.


KAMENICKÝ HRAD
Zvyšky hradu ležia na bradlovom kopci nad obcou Kamenica. Hrad dali údajne postaviť v roku 1248. Okolie hradu Kamenica bolo kráľovským poľovníckym revírom územím hraničiacim s Poľskom a je veľmi pravdepodbné, že na tomto území..

Viac na:
www.cassovia.sk -"Kamenický hrad"


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk