Holíč
Author:
Submitted by:   Date: 15:26 08-02-2007
Comments: (0)   Ratings:
No comments yet
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
HOLÍČSKY HRAD (zámok, kaštieľ) V TLAČI.06.03.2011 - Archeológ: Bastión v sebe ukrýva tajomstvá

Archeológ Peter Grznár sa zaoberá výskumom holíčskeho bastiónu. Aj na tejto časti komplexu sa podpísala neodbornosť rekonštrukcií za minulého režimu. Podľa neho, ak sa podarí zachrániť opevnenie na ďalších 300 rokov, bude to úspech.

Čím je významný zámok Holíč z archeologického hľadiska?

Archeologický výskum, ktorý sa uskutočnil v 70. rokoch 20. storočia, ukázal, že hrad v týchto miestach stál minimálne v druhej polovici 12. storočia, respektíve na začiatku 13. storočia. Vieme, že jeho najstaršia etapa bola drevozemná a pravdepodobne bol obohnaný vodnou priekopou tak, ako je to v súčasnosti. Potom neskôr, asi v priebehu 13 storočia tam bol postavený kamenný hrad s palácom alebo vežou s kamenným ohradným múrom. V priebehu stredoveku nasledovali ďalšie prestavby hradu. Neskôr, asi v prvej polovici 16. storočia vzniká predhradie, kde je umiestnená pekáreň, mlyn či sýpka. Čiže už v rannom novoveku mal hrad veľkú rozlohu. Prestavba hradu na protitureckú pevnosť prebehla niekedy v druhej polovici 17. storočia a dosť radikálne pozmenila vzhľad hradu. Staré architektúry táto prestavba do veľkej miery zničila. Respektíve ich pozostatky prekryla.

Viac: www.sme.sk / Archeológ: Bastión v sebe ukrýva tajomstvá - 06.03.2011

03.03.2011 - Holíčsky zámok sa spamätáva z komunizmu

Vo vonkajšej priekope sa korčuľujú deti, v lete sa tu turisti prevážajú na loďkách. Benátske zrkadlá v Čínskej sále a vybúrané okienka do kaplnky, cez ktoré premietali študentom budovateľské filmy na oltár. Aj taký je zámok v Holíči.

Hvízdanie vetra a neuveriteľná zima sú našimi sprievodcami, keď vo februárové predpoludnie prechádzame chodbami holíčskeho zámku.
Inokedy tu vládne čulý pracovný ruch, dnes však majú robotníci voľno. O zábradlie schodiska sa však opierajú rebríky, cestou do podzemia treba prekročiť kopu piesku.

„Rekonštruujeme múzeum. Na jar už bude hotové,“ hovorí naša sprievodkyňa Katarína Matulíková. Na prehliadku zámku mimo sezóny sa bolo treba objednať v Informačnej kancelárii.
„Zámok patrí mestu asi štyri roky. Predtým mal súkromného majiteľa,“ vysvetľuje Katarína. Zámok, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1970, za svoju dlhú históriu zmenil niekoľkokrát majiteľov i svoje využitie.
Vytrhané podlahy a obité omietky tu zostali po opravách vtedajším Pamiatkostavom v 70. a 80. rokoch.

Viac: www.sme.sk / Holíčsky zámok sa spamätáva z komunizmu - 03.03.2011

01.03.2011 - Historik: Obnova zámku je reálna. Žiada si však milióny

Marek Zelina je historik umenia, ktorý uskutočnil niekoľko výskumov na Holíčskom zámku. Hovorí, že celý komplex je slovenským unikátom. Zároveň však dodáva, že je v žalostnomstave. Jeho obnova si vyžaduje nemalé finančné prostriedky.

Aký je význam Holíčského zámku?

- Je to jedna z najvýznamnejších pamiatok na Slovensku. Jednak na Slovensku nemáme veľa cisárskych sídiel a ďalšia vec je kontinuita vývoja, ktorá prakticky siaha až do stredoveku, do obdobia, kedy sa formoval uhorský štát. V tom čase vznikol aj hrad na mieste dnešného kaštieľa. Významný je aj barokový zásah do areálu kaštieľa a okolitej krajiny.

Čo je na zámku najvýznamnejšie z architektonického hľadiska?

- Ak nebudeme brať do úvahy históriu a historický vývoj, tak už len samotná tereziánska architektonická kompozícia a urbanizmus. Je to jednoducho cisársky palác so špičkovou dobovou architektúrou na najvyššej úrovni. Prestavbu kaštieľa navrhovali kvalitní dvorskí architekti a umelci (J. N. Jadot, F. A. Hillebrandt, J. B. Chamant) Vznikla architektúra, ktorá bola na tú dobu veľmi moderná a spĺňala vysoké nároky na občasné bývanie panovníckej rodiny a dvora.

Viac: www.sme.sk / Historik: Obnova zámku je reálna. Žiada si však milióny - 01.03.2011


26.09.2010 - Bastión pri zámku v Holíči zrútila aj zlá rekonštrukcia + video
Zrútenie časti zámockého bastiónu okolo Holíčskeho zámku spôsobila nevhodná rekonštrukcia, ale aj napustenie vody do priekopy.

Vedenie Holíča už vie, čo spôsobilo začiatkom mája zrútenie časti oporného múru vo vodnej priekope okolo Holíčskeho zámku. Asi päťdesiatmetrový úsek sa vtedy nečakane zosypal. Z odborného posudku vyplýva, že príčin zrútenia múru je viac.

,,Okrem iného aj nešťastná rekonštrukcia v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, pri ktorej pribudol betónový veniec, ktorý tam nemal čo robiť, nevyhovujúca drenáž, ďalej odľahčenie päty múra a napustenie vody do priekopy pred dvoma rokmi,“ povedal primátor Zdenko Čambal.

K dispozícii má posudok špecializovanej firmy na inžiniersko – geologický prieskum. Proces deštrukcie však spustili až extrémne zrážky v prvej polovici roka, ktoré presiahli celoročný priemer.

Celý múr má približne 1200 metrov, ďalšie úseky však zatiaľ držia pokope. Odborníci mestu navrhli ich podsypanie kameňom. Radnica uvažuje aj o sanácii zrútenej časti.

Viac: www.sme.sk / Bastión pri zámku v Holíči zrútila aj zlá rekonštrukcia - 26.09.2010

06.05.2010 - Katastrofa na holíčskom zámku
Inak sa ani nedá nazvať pohľad na jeden bastion na holíčskom zámku. „Ani nevytahuj foták rači kapesník“ utrúsila poznámku jedna známa. A že je to opravdu pohľad k plaču sa môžete presvedčiť na foto dokumentácii. A verte žiadne Turecké vojská teraz v Holíči neboli. Tak prečo?

Viac: www.ezahorie.sk / Katastrofa na holíčskom zámku. - 6.5.2010

04.02.2007 - Holíč chce prilákať turistov opraveným Holíčskym zámkom
Obnoviť chátrajúci Holíčsky zámok a v priebehu nasledujúcich ôsmich rokov z neho urobiť turistickú atrakciu regiónu si dalo za úlohu vedenie mesta. Primátor Holíča Zdenko Čambal vidí v rekonštrukcii a následnom využití objektu nielen zviditeľnenie regiónu, ale aj pracovné príležitosti pre obyvateľov mesta a podnikateľské subjekty.

"Slovensko v poslednom období zažíva rozmach priemyselných parkov, no netreba zabúdať ani na skutočnosť, že jedno z dôležitých hospodárskych odvetví u nás je cestovný ruch. Holíč má jedinečnú príležitosť alternovať priemyselný park rekonštrukciou zámku. Realizácia tohto zámeru by priniesla nezanedbateľné príjmy pre mesto," povedal.

Prvým krokom na znovuoživenie zámku by malo byť podľa neho vyriešenie vlastníckych vzťahov. Zámok nie je majetkom samosprávy, v posledných rokoch menil veľmi často svojho majiteľa, čo bolo príčinou, že sa do opravy objektu neinvestovalo. Po tomto by sa Holíč mohol uchádzať o zdroje z grantov Európskej únie.

Atraktivitu holíčskeho zámku by pre návštevníkov mohla podčiarknuť aj existencia blízkeho tereziánskeho žrebčínu v Kopčanoch či iné pamätihodnosti v okolí.

Zámok v Holíči sa v roku 1736 stal majetkom cisárskej rodiny Habsburgovcov, jeho história však siaha v podobe obranného hradu do 13. storočia. V 18. storočí sa začalo postupné prebudovávanie blokovej renesančnej pevnosti na trojkrídlový barokový kaštieľ s novou funkčnou náplňou. Prestavbu vykonali pod vedením najvýznamnejších rakúskych architektov a umelcov F. A. Hildebrandta, J. N. Jadota, J. B. Chamanta. Baroková prestavba Holíčskeho kaštieľa ho zaraďuje medzi vrcholné barokové diela na území Slovenska. Monumentalita objektu, jeho veľkorysá architektonická koncepcia a historické reálie boli dôvodom na jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970.

Zdroj: www.SME.sk - Holíč chce prilákať turistov opraveným Holíčskym zámkom


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk