archeológia
Author:
Submitted by:   Date: 15:55 30-03-2006
Comments: (0)   Ratings:
No comments yet
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
30.03.2006 - Archeologický nález v Poprade zrejme prepíše históriu

Archeologický nález, ktorý našli robotníci na jeseň počas výstavby priemyselného parku v Poprade ? Matejovciach, bude pravdepodobne prepisovať históriu. Hneď po objave sa hovorilo o bunkri z 2. svetovej vojny, prípadne sa nález datoval do 19. storočia. Podľa archeológa Podtatranského múzea v Poprade Petra Rotha, už vtedy odborníci uvažovali o skoršom datovaní celého objektu. Teraz to potvrdzujú rôzne expertízy a posudky. "Pravdepodobne by mohlo ísť o hrobku zo záveru praveku alebo z včasnej doby dejinnej," uviedol pre SITA Roth. Nález ohraničuje rokmi 700 pred Kr. až do 500 po Kr.

Viac:
www.SME.sk


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk