archeológia
Author:
Submitted by:   Date: 16:14 03-07-2007
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Archeológ: Všetko sa začalo o 100 rokov skôr

Sme v pohorí Považský Inovec, uprostred hradiska Bojná, kde sa práve začína druhá etapa archeologických vykopávok. Už prvá priniesla významné nálezy, vo vzduchu je však tušenie objavu. Rozprávame sa o tom s vedúcim výskumu Karolom Pietom.
Stojíme blízko starého opevnenia. Už viete presnejšie určiť, z ktorého obdobia pochádzajú tieto valy i vzácne veci, ktoré ste pri nich našli - napríklad odlievané zvony či pozlátené plakety?
Plakety sú pravdepodobne z prenosného oltára. Jedna skupina nemeckých bádateľov si ho predsavzala zrekonštruovať. Nedávno sa ustálili na datovaní nášho nálezu medzi rokmi 780 až 820. To by presne zapadalo do pribinovského obdobia, do Nitrianskeho kniežatstva.

Na plaketách sú krátke texty. V akom písme?
Na jednej plakete v latinke, na druhej tiež, ale to už je latinka blízka gréckej alfabete s nábehmi na hlaholiku.

O čom sú tie texty?
Archeológovia nie sú lingvisti, ale tiež sa pokúšame lúštiť. Je tu však riziko, že nám to odborníci zmetú zo stola. Jeden nápis by mohol vyjadrovať krédo Verím v Boha, druhý sa dá čítať z jednej strany ako Michaelus Archangelus a naspäť ako Svätý M. Je dokonca možné, že ide o prvé slovanské slovo v písme. Ale to už je taká hypotéza, že sa jej až sám bojím.

Už viete, čo vlastne vtedy v Bojnej bolo?
Všetko významnejšie, čo sme zatiaľ našli, dokazuje prítomnosť kresťanskej misie. Súdiac podľa písma na plaketách, domnievame sa, že táto misia prišla zo severného Talianska. Existuje jeden písomný prameň, ktorý hovorí, že v roku 796 usporiadal patriarcha alivejský poradu o christianizácii Podunajska. Je možné, že ide o jednu z tých misií na sever. Sú na to, pravda, aj ďalšie podporné argumenty.

Cyril a Metod však prišli nie v roku 780 ani 796, ale v roku 864. Znamená to , že kresťanstvo i písmo sa dostali na naše územie takmer o 100 rokov skôr, ako sa dosiaľ predpokladalo?
O sedemdesiat alebo osemdesiat rokov. A čo by na tom bolo? Len v sploštenom národnom povedomí sa všetko začalo Cyrilom a Metodom. Pritom v Živote Metoda sa presne opisuje, ako Rastislav posiela posolstvo Michalovi II. A tam sa priamo hovorí, že už dávno k nám chodili kňazi z Nemiec, Vlách a z Grécka. Nikto si však akosi neuvedomoval tie slová, všetko sa sústredilo a sploštilo na cyrilo-metodskú misiu. Čo je dobré, ale zároveň i zlé.


Zdroj:
Pravda.sk - "Archeológ: Všetko sa začalo o 100 rokov skôr"


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk