Author:
Submitted by: admin   Date: 11:03 27-05-2008
Comments: (0)   Ratings:
Average members rating (out of 10) : Not yet rated   
Votes: 0
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Združenie na záchranu hradu Tematín je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Tematin.
Viac: www.tematin.eu.sk

Okrem spomenutého združenia "na záchranu hradu Tematín" www.tematin.eu.sk , sa k hradu hlási aj občianské združenie "Hrad Tematín" - www.tematin.eu. O ich vzájomnom vzťahu a spolupráci prinesieme informácie neskôr.
 


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk