archeológia - Včasný stredovek
Author:
Submitted by: admin   Date: 10:59 06-08-2008
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Odhaliť skryté tajomstvá minulosti jednej z dominánt Trnavy-gotického Dómu sv. Mikuláša by mal archeologický výskum, ktorý začali v týchto dňoch realizovať študenti archeológie Trnavskej univerzity (TU). Od začiatku týždňa kopú pri múroch kostola, ktorý sa nachádza na najvyššie položenom bode v meste. Lokalita je považovaná za najstaršiu v Trnave, pretínala ju dávnoveká obchodná cesta.

Samotný dóm stojí podľa odborníkov na základoch svojho oveľa staršieho predchodcu. "Zameriavame sa hľadanie stôp po svätyni z čias Veľkej Moravy, ktoré zatiaľ nikto nenašiel, hoci sa predpokladajú, " povedal pre TASR vedúci výskumu Erik Hrnčiarik. Trnava by sa v prípade úspechu mohla podľa jeho slov priradiť k Nitre alebo Bratislave, kde je osídlenie v čase Veľkej Moravy dokázané. "Možno je to iba otázka času, vzhľadom na to, že zhruba pred dvoma rokmi našli vo dvore najbližšieho domu pri kostole dva hroby z obdobia Veľkej Moravy," dodal Hrnčiarik. Popri tom sa výskum pri kostole zameria aj na priľahlý, už neexistujúci cintorín, kde sa ale pochovávalo ešte v 19. storočí.

Viac: www.sme.sk / Archeológovia hľadajú stopy po kostole z Veľkej Moravy (05.08.2008)


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk