Author:
Submitted by: BibraX   Date: 12:47 05-09-2008
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
TEMATÍN V TLAČI


31.03.2011 - Pri konzervácii hradu Tematín zistili aj, že jedna z bášt bola kedysi zasypaná kuchynským odpadom

Posledný marcový víkend sa na hrade Tematín konala prvá tohtoročná brigáda občianskeho združenia Hrad Tematín. Začala ňou štvrtá sezóna konzervácie ruín hradu, ktorú združenie realizuje. Doposiaľ sa im podarilo rozbehnúť niekoľko prelomových výskumov, vďaka ktorým boli zistené nové informácie o hrade. Na základe výsledkov týchto výskumov, bol zvolený postup konzervačných prác, ktorý je konzultovaný so odborníkmi v tejto oblasti.

“Posledný výskum bol zameraný na oblasť archeológie. Dobrovoľníci počas minuloročného leta odstránili z východnej bašty cez 40 ton nánosov, čo bolo nutné z hľadiska statickej stability objektu. Úroveň terénu v bašte tak znížili o 2,4 metra. Výsledkom výskumu bolo zdokumentovanie niekoľkých kultúrnych vrstiev, v ktorých sa našlo množstvo keramického materiálu – kachlice, fajky, rozbité džbány, misy, taniere a iné. Celkové uloženie týchto vrstiev nasvedčuje tomu, že bašta bola na konci svojho funkčného obdobia – okolo roku 1700 – cielene zasypaná v krátkom období odpadovým kuchynským materiálom. Bežne sa tento odpad sypal za hradby, preto je podivuhodné, že takéto množstvo odpadu sa umiestnilo do bašty. Názory odborníkov sa rôznia a konečnú príčinu sa pravdepodobne dozvieme po dokončení archeologických výskumov v nasledujúcich objektoch, čo predstavuje možno aj niekoľko rokov,” konštatoval Mgr. Mojmír Choma z OZ Hrad Tematín.

Viac: www.pnky.sk / Pri konzervácii hradu Tematín zistili aj, že jedna z bášt bola kedysi zasypaná kuchynským odpadom - 31.03.201121.07.2008 - Strážny hrad Tematín leží v ruinách a zabúda na minulosť

Na mieste, kde sa dnes nachádzajú zrúcaniny hradu sa vybudovali Slovania hradisko. Z kopca mali výborný výhľad na krajinu. Pod ním sa nachádzal brod cez rieku Váh. Už vtedy malo toto územie veľmi dôležitú úlohu – vydávalo signály o blížiacom sa nebezpečenstve. Zároveň však aj strážilo obchodnú cestu, ktorá viedla Považím. Hrad tu pravdepodobne vznikol po mongolských vpádoch do Uhorska v roku 1242. Odvtedy jeho obyvatelia upozorňovali svetelnými aj zvukovými signálmi hrady Beckov, Čachtice a Trenčín na vojenské útoky. Signál vydávali pomocou hlásnej tráby, ktorá sa zachovala a dnes sa nachádza v depozitári Balneologického múzea v Piešťanoch. „Či tu bolo veľkomoravské hradisko nám ukáže až archeologický prieskum. Pomenovanie Tematín však na to odkazuje,“ hovorí Roman Pomajbo z obce Modrová, ktorý je zakladateľom Združenia pre záchranu hradu Tematín. Maďarskí historici si chceli hrad privlastniť, tvrdili, že jeho názov pochádza od slova temeto, čo je v preklade cintorín. Hrad však neslúžil ako pohrebisko, ale na ochranu horských priesmykov.

Viac: www.mynoviny.sk / Strážny hrad Tematín leží v ruinách a zabúda na minulosť (21.07.2008)


12.05.2008 - Zvyšky hradu možno zachránia nadšenci

V kopcoch Považského Inovca sa vyše 700 rokov týči hrad Tematín. Budúce generácie však možno nájdu už len rozvaliny. Hrad je v dezolátnom stave.

Tematín patrí k najvyššie položeným hradom na Slovensku, patril k Vážskej hradnej ceste. O záchranu jeho zrúcaniny sa snaží miestne združenie. Jeho členovia a ďalšie asi tri stovky turistov prišli v sobotu na každoročnú májovú opekačku pri hradbách, ktorá má 30-ročnú tradíciu.

„Od Štátnych lesov sme získali povolenie na výrub náletovej zelene. Chceme v spolupráci s pamiatkarmi vykonať archeologický prieskum. Treba tiež odkopať sutinu pri múroch. Posledných 20 rokov padajú hradby,“ povedal Roman Pomajbo, predseda občianskeho združenia Za zachovanie hradu Tematín.

Viac (12.05.2008): www.SME.sk / Zvyšky hradu možno zachránia nadšenci


10.5.2008 - Hrad Tematín je v dezolátnom stave, vstup len na vlastné riziko

V kopcoch Považského Inovca sa vyše 700 rokov týči hrad Tematín, posledných 20 rokov však ukazuje, že budúce generácie po takmer dvojhodinovom výstupe nájdu na hrade len suť a rozvaliny. Je v dezolátnom stave, pri vstupnej bráne ukrytej za hustým porastom je nápis „Pozor! Vstup na vlastné riziko.“ Prvá písomná zmienka o Tematíne sa datuje do roku 1270, no je určite staršia. V roku 1710 dobyli hrad cisárske vojská, pretože na hrade sa skrýval jeho posledný majiteľ Mikuláš Berčéni, ktorý viedol niekoľko úspešných bitiek ako hlavný veliteľ povstaleckých vojsk Františka Rákociho II. Hrad zvalili a odvtedy 300 rokov pustne.

Tematín patrí k najvyššie položeným hradom na Slovensku, patril k Vážskej hradnej ceste. Opticky prepojené hrady strážili pohraničné priesmyky do Uhorska. Pod Tematínom bol tiež dôležitý brod cez Váh. Z bývalého opevneného sídla sa stala zrúcanina, o jej záchranu sa snaží miestne združenie. Jeho členovia a ďalšie asi tri stovky turistov prišli v sobotu na každoročnú májovú opekačku pri hradbách, ktorá má minimálne 30-ročnú tradíciu. Tento rok sa možno veci pohnú k lepšiemu.

Viac (10.05.2008): www.SME.sk / Hrad Tematín je v dezolátnom stave, vstup len na vlastné riziko


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk