archeológia
Author:
Submitted by: admin   Date: 18:07 22-09-2008
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Z dôvodu archeologických prác sa na tri mesiace pozastavila výstavba parkovacej garáže v centre Trenčína. Archeológovia už našli črepy, ktoré dokladujú staroslovanské osídlenie. Nevylučujú však, že v najbližších dňoch možno nájdu i zaujímavejšie nálezy.

Ako TASR informovala archeologička Beáta Černická z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, doteraz archeológovia skúmali len juhovýchodnú časť celkovej plochy. "To, čo bolo odkryté, sú murivá stavieb. Ide pravdepodobne o viaceré stavby. Viac-menej s istotou dokážeme identifikovať základy kamennej stavby a neskoršiu tehlovú prístavbu, prestavbu alebo novú tehlovú stavbu, ktorá čiastočne využívala tieto murivá," uviedla pre TASR. Podľa jej slov ide o pivničné priestory nejakej staršej budovy.

Pri odkrývaní murív našli archeológovia už i mincu z roku 1860, ktorá tieto murivá datuje. "Zatiaľ ale nevieme, či datuje tie kamenné alebo tehlové," vysvetlila Černická. Dodala, že z materiálu, ktorý doteraz pri prieskume našli, ide najmä o tehly, glazované črepy a kachlice, ktoré sú zhruba z 19. storočia. Archeologička tiež zdôraznila, že nemusí ísť o posledné zaujímavé nálezy tohto prieskumu. "Našli sme aj črepy, ktoré dokladujú staroslovanské osídlenie, môže ísť o nejaké 9. storočie. V tejto fáze výskumu je zatiaľ ale veľmi ťažké identifikovať aj rozsah osídlenia," dodala na záver.


Zdroj: www.sme.sk / Archeológovia "obsadili" stavenisko garáže (22.09.2008)


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk