Author: Tamás Szatmári
Submitted by: admin   Date: 22:12 14-10-2008
Comments: (0)   Ratings:
Average members rating (out of 10) : Not yet rated   
Votes: 0
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Aj touto cestou sa priatelia slovenských hradov môžu dozvedieť o našich aktivitách.

Združenie “Priatelia Szádvárskeho kruhu” bolo založené v roku 2006, ďalších sme našli na internete. Rozhodli sme sa pre aktívnu záchranu, konzevovaním ruín hradu Szadvár.

Túto historickú lokalitu navštevujeme každý rok niekoľko krát, kde odstraňujeme náletovú zeleň. Dokonca aj oficiálne organizácie podávajú pomocnú ruku.

Z tohto dôvodu bol realizované geodetické zameranie murív, čo je prvým krokom k obnove a záchrane zvyškov hradu. Tento september – 2008 - bol uskutočnený menší archeologický výskum a renovácia bašty “Lisztes”.
Na konci októbra 2008 sme znova navštívili Szádvár, aby sme odstránili zeleň na južnej strane kopca. Všetci ľudia, ktorí sú oddaní hradom, sú vítaní na počas týchto dní záchrany hradu Szádvár.


Pozri:
www.szadvar.hu
"Szádvár Projekt" (jazyk: Maď., Ang., SK)


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk