Author:
Submitted by: admin   Date: 19:58 28-10-2008
Comments: (1)   Ratings:
1.   Posted by BibraX   20:26 28-10-2008  

Dalsie informacie k projektu "Odklinanie hradov" najdete:
Slovensky scouting - http://www.scouting.sk/scouting/uputavky-akcii/odklinanie-hradov.html

Slovenskí skauti zachraňujú hradné zrúcaniny - http://cestovanie.sme.sk/c/4051318/slovenski-skauti-zachranuju-hradne-zrucaniny.html
Skautský projekt Odklínanie hradov sa rozširuje na východ - http://castrum.sk/page.php?id=245
Odklínanie Bieleho Kameňa - http://castrum.sk/page.php?id=243
Odklínanie hradov - http://castrum.sk/page.php?id=85

Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Po stopách historických opevnených sídiel veľakrát kráčame bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli. Sú zarastené či zastavané, zväčša bez akejkoľvek informačnej tabule. Niektoré sú síce preskúmané a dobre známe, napríklad veľkomoravské hradisko Dowina v Devíne alebo hradisko na bratislavskom hradnom kopci, iné však ostávajú pred návštevníkmi dobre ukryté.

Blízko Sandbergu v Devínskej Novej Vsi sa v neupravenom a ťažšie dostupnom teréne dajú nájsť valy veľkomoravských hra­dísk. Tabuľu alebo akúkoľvek informáciu o nich by sme tu však hľadali márne. Zmienka o nich je paradoxne umiestnená pri devínskej cyklistickej hrádzi.

Mnohé valy hradiska poškodila výstavba blízkych rodinných domov či ťažba kameňa. Devínska Kobyla patrí pritom k miestam, kde sa nachádzali historicky najstaršie opevnenia v Bratislave.

Na jednom jej výbežku stojí známy Devín, na druhom, severozápadnom, ktorý smeruje k rieke Morave, boli spomínané dve veľkomoravské hradiská. V hradisku Nad Lomom sa našli stopy po dvoch veľkomoravských obytných domoch, v jednom z nich bola vykurovacia pec pre keramiku. Z druhého hradiska Na pieskach pochádza hrob, ako aj náznak pôdorysu pozorovateľne. K najvýznamnejším nálezom patrí aj keltská minca.

Hlavný archeologický výs­kum tu prebiehal v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia, odvtedy nálezisko a doteraz zachované valy zvetrávajú a čakajú na svoje znovuobjavenie.

Viac: www.sme.sk / Zvyšky hradísk ostávajú zabudnuté (24.10.2008)


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk