Author: Ján Barič
Submitted by: admin   Date: 21:06 24-11-2008
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
S odstupom času sa vraciame ku konferencii "Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín", ktorá sa konala v Nitre 7. - 8. novembra 2008.

Na konferencii vystúpilo viacero, odbornej verejnosti známych osobností zo Slovenskej a Českej republiky, venujúcich sa fortifikáciám. V príspevkoch sa jednotliví prednášajúci venovali problematike prístupu organizácií, štátnych i neštátnych, ku konzervovaniu a prezentácii širokej verejnosti s hlavným zreteľom na torzálnu architektúru hradov a v jednom prípade bývalého kláštora Sv. Kataríny neďaleko obce Naháč (okr. Trnava).

Okrem prezentácie súčasných metód konzervovania ohrozených častí na vybraných hradoch, účastníci konferencie sa dozvedeli aj o spôsobe a metódach ochrany a konzervovania hradných múrov v minulých storočiach.

V nasledujúcom zozname prednášajúcich a názvov ich príspevkov je možné si urobiť stručný prehľad tém, ktorým sa venovalo aj v neskoršej zaujímavej diskusii, ktorá končila až v neskorých večerných hodinách. Ostáva len veriť, že úmysel organizátorov vydať príspevky v zborníku sa podarí naplniť v čo najskoršom čase.

Organizátorom konferencie, občianskému združeniu Leustach, menovite Jozefovi a Stanislave Blahovým a Martinovi Bónovi patrí veľké uznanie a poďakovanie za zorganizovanie takejto výnimočnej a nepochybne úspešnej konferencie.

• Pavel Gregor: Počiatky obnovy hradných zrúcanín v európskom kontexte
• Martina Orosová: Ochrana hradných zrúcanín v agende Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku (1919-1939)
• Michal Šimkovic: Príklady najstarších konzervácií hradných zrúcanín na Slovensku a ich metodické prístupy (Slanec, Jasenov, Modrý Kameň, Fiľakovo, Banská Štiavnica)
• Martin Bóna: Metodický prístup pri konzervácii hradov Topoľčany a Hrušov
• Miroslav Matejka: Klub československých turistov a konzervácie hradných zrúcanín na Slovensku
• Radim Vrla: Zajímavosti o pracích na hradech Křídlo a Lukov okolo roku 1940
• Jiří Varhaník: Příspěvek k metodice odlišení novodobých dozdívek při opravách zřícenin v porovnání se současnými přístupy.
• Michal Hrčka: Technológie a materiály používané pri konzervácii hradných zrúcanin v minulosti a dnes
• František Gabriel – Ivan Peřina: Hrad jako historický pramen (definice památky, problémy památkové ochrany a konzervace, dokumentace)
• Tomáš Durdík: Současný český přístup k zacházení se zříceninami
• Pavel Šimeček: Konzervace torzálních architektur (Smysl konzervace – Dobře zformulovaná odpověď na otázku CO A PRO KOHO ? dává současně podklady pro metodiku přístupu ke konzervaci)
• Gregorová, Jana: Prehodnotenie spôsobu prezentácie ruín architektúry vo vzťahu k autenticite originálu
• Ivan Gojdič: Metodické pristupy k obnove hradov Ľupca, Ľubovňa a Levice
• Helena Ferencová: Gotická zrúcanina hradu Modrý Kameň
• Peter Herceg: Doterajšie skúsenosti pri obnove zrúcaniny kláštora Katarínka
• Peter Horanský – Miroslav Matejka: Konzervácia hradu Uhrovec
• Michal Šimkovic: Konzervácia hradu Lietava
• Martin Bóna – Jozef Blaho: Súčasná konzervácia hradu Hrušov: ciele a metodika
• Peter Martinisko: Zámery a ciele prebiehajúcej obnovy hradu Lednica

Niekoľko fotografií z prednášok:
-úmyslom bolo priniesť fotografie všetkých prednášajúcich, ale pre... veľmi slabý fotoaparát sa nepodarilo predsavzatie splniť.
Preto ak máte fotografie ďalších účastníkov konferencie (z konferencie) pošlite ich prosím na admin@castrum.sk.
Ján Barič


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk