Author:
Submitted by: admin   Date: 21:51 25-12-2008
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Súčasne s rekonštruk­čnými prácami prebieha na Hrade Archeologický výskum.V prípade významných nálezov sa projekt obnovy hradného paláca upraví.

Rekonštrukcia Hradu má byť dokončená v roku 2010. Súčasne prebieha archeologický výskum, ktorý robia pracovníci Mestského ústavu ochrany pamiatok. Výkopy sa už robili v renesančnom prejazde, na nádvorí a v tzv. oranžérii.

Rímska dlažba?

Mediálny šum spôsobil nález dlažby na nádvorí. „Vyvolala rozruch, lebo kvalitou pripomína rímsku dlažbu a má v sebe mozaikový motív,“ hovorí Branislav Lesák, vedúci archeologického výskumu z Mestského ústavu ochrany pamiatok. „Ide o zvyšky interiérovej terazzo dlažby – do povrchovej vrstvy sú kladené drobné biele kamienky a medzi ne farebné, vytvárajúce motív rozety. Táto forma dláždenia má antické tradície a štruktúrou je blízka rímskej dlažbe.“ Lesák však zdôrazňuje: „Zatiaľ nemáme žiadne nálezy, ktoré by dlažbu do doby rímskej skutočne zaraďovali.“

Pamiatkari sú teda s datovaním opatrní. „V každom prípade však ide o dôležitý nález, aj keď datovanie zostáva otvorené,“ ho­­vorí Ivo Štassel, riaditeľ ústavu. „V podstate ide o časový interval od doby rímskej až po Veľkú Moravu. Vieme, že dlažba je interiérová, teraz treba nájsť k nej obvodové murivá a pokúsiť sa presne datovať a interpretovať stavbu, ktorej súčasťou je.“

Viac (03.10.2008): www.SME.sk / Dlažba na Hrade by mohla byť rímska


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk