Author: Ján Barič
Submitted by: BibraX   Date: 08:00 03-02-2009
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Tak ako každý rok aj koncom roka 2008 podali občianske združenia žiadosti na Ministerstvo kultúry so žiadosťou o schválenie grantov. Od schválenej výšky finančneho príspevku záleží do akých práci sa združenia môžu pustiť a či budú môcť naplniť svoje plány a predsavzatia. Granty a sponzorské dary sú v podstate aj jedinými finančnými príspevkami, ktoré vo výraznej miere prispievajú k tomu, aby dobrovoľníci na hradoch zachovali to málo čo ostalo. Odvedenú prácu a zhodnotenie či financie poslúžili dobrej veci si môžete pozrieť na oficiálnych stránkach jednotlivých združení (tých čo svoju prácu prezentujú aj na www stránkach) a samozrejme osobnou návštevou hradov. Zoznam združení s kontaktmi nájdete v sekcii: "Links / Slovensko / Občianské združenia".

V nižšie uvedenom zozname sú uvedené len tie združenia a ich žiadosti, ktoré sa venujú záchrane opevnených objektov (s hlavným zreteľom na hrady, hrádky).

To koľko ktoré združenie získalo na svoju činnosť na rok 2008 si môžete pozrieť v príspevku "Schválené granty (podprogram 1.3) na rok 2008".

Po pridelení finančných čiastok uvedieme porovnanie koľko, ktorému združeniu bolo odsúhlasených peňazí v roku 2008 a 2009.

Vyššie spomenutý zoznam žiadosti občianských združení, podaných na Ministerstvo kultúry do podprogramu 1,3 nájdete v "Zoznam žiadostí grantov, podprogram: 1,3 / 2009".


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk