Author: Ing.Vladimír Kuchár
Submitted by: admin   Date: 19:02 28-01-2009
Comments: (0)   Ratings:
No comments yet
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Na deň 18.1.2009 zvolal predseda Správnej rady OZ Kamenná veža valné zhromaždenie členov nášho občianskeho združenia. Valné zhromaždenie sa konalo v budove obecného úradu v Kamenici. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 11 členov OZ Kamenná veža a traja pozvaní hostia pán František Kostroš za združenie Zachráňme hrady a dvaja zástupcovia združenia starajúceho sa o hrad Šariš p. Martin Sárossy a p. Ladislav Vitovič.

Valné zhromaždenie prebiehalo podľa schváleného programu a boli na ňom prerokované podstatné otázky činnosti OZ Kamenná veža v roku 2009. Ústrednou témou jednania boli organizačné záležitosti OZ, informácia o hospodárení v roku 2008 a rozpočet na rok 2009, výročná správa za rok 2008 a samozrejme podrobné prerokovanie brigádnickej činnosti v roku 2009. Dôležitým bodom rokovania bolo naplánovanie pamiatkových výskumov - architektonicko-historického a archeologického, ktoré v roku 2009 by mali byť na hrade Kamenica zrealizované. Za grantovej podpory , použitia financií získaných z 2% z daní, finančnou podporou od obcí a ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť našu činnosť mal by sa nám náš zámer na rok 2009 podariť. K plánovaným aktivitám v roku 2009 by malo patriť aj budovanie náučného chodníka, ktorý na hrade Kamneica bude ďalším krokom, ktorý prispeje k zámeru realizácie konečného funkčného, turisticky zaujímavého kúska nášho Slovenska.

Vysoko si vážime účasť našich pozvaných hostí, ktorí svojimi aktuálnymi informáciami a skúsenosťami z vlastnej činnosti prispeli k rozšíreniu a prehĺbeniu našich doterajších poznatkov. Týmto bol tiež naplnený náš cieľ rozvinúť medzi nami ešte užšiu spoluprácu v oblasti nášho záujmu.

Záverom je možné toto valné zhromaždenie považovať za úspešné, s konkrétnymi výsledkami pre činnosť nášho občianskeho združenia v roku 2009.

25.1.2009 Ing.Vladimír KuchárViac: o.z. Kamená veža - www.castrum.sk/veza


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk