Slovenský skauting - www.scouting.sk/hrady
Author: Slovenský skauting
Submitted by: admin   Date: 00:00 02-03-2009
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač


V roku 2008 sa dobrovoľníci zo Slovenského skautingu už piaty rok starali o záchranu a konzerváciu hradov na západnom Slovensku.

Skauti držia patronát nad ôsmymi bývalými strážcami nášho západného územia: Korlátka, Ostrý Kameň, Dobrá Voda, Tematín, Vršatec, Lietava, Plavecký hrad a Biely Kameň. Do prác na týchto vybraných historických pamiatkach sa zapája 500 mladých ľudí. Aj s pomocou firemných dobrovoľníkov z Hewlett-Packard Slovakia, Orange Slovensko a Nadácie Pontis sa podarilo výrazne zmeniť tvár týchto hradov: vyčistiť priestory hradných budov, upraviť ohniská, odstrániť náletovú zeleň, upraviť prístupové chodníky, vybudovať terénne schody a zábradlia, ktoré robia hradné areály turisticky prístupné a zabezpečujú vyššiu bezpečnosť ich návštevníkov. Pri vstupe do každej zo zrúcanín pod patronátom Slovenského skautingu vás víta informačná tabuľa, ktorá informuje o histórii a význame zrúcaniny.

S odborníkmi na pamiatkovú starostlivosť Slovenský skauting vydal v tomto roku atraktívne brožúry – sprievodcov po hradoch
Dobrá Voda, Plavecký hrad a Tematín, ktorí návštevníkom približujú históriu a premenu hradov pod patronátom skautov. Výsledky projektu prezentujú výstavné panely, umiestnené v priestoroch Západoslovenskej energetiky, a. s.

Zdroj: www.scouting.sk / Ďalší úspešný ročník projektu Odklínanie hradov

ODKLÍNANIE HRADOV
Informačné tabule osadené oddielmi Slovenského skautingu na vybraných Slovenských hradoch.
www.scouting.sk/hrady

pridané hrad Považská Bystrica a hrad Divín - aktualizované 12.1.2010

Len niekoľko týždňov vydržala informačná tabuľa na hrade Biely Kameň nad Svätým Jurom, kým ju niekto vyvalil zo základov a poškodil. Tabule na ďalších hradoch, ktoré osadili skauti v rámci projektu Odklínanie hradov, sú tiež ťažko skúšané. Koľko vydržia a ako dlho budú slúžiť svojmu účelu, záleží nie od kultúrnych a normálnych návštevníkoch pamiatok, ale od nekultúrnych ľudí, ktorí infotabule radšej dorežú, dolámu alebo spália. A preto, že v našej vlasti žije ešte stále veľa takýchto úbožiakov, ktorí si nevážia ani sami seba, nieto ešte dielo druhých ľudí, na stránke www.castrum.sk si môžete stiahnuť zdigitalizované zmenšené náhľady spomínaných informačných tabúľ. 

Je smutné, že stále je veľa takých ľudí, ktorí namiesto pomoci pri záchrane pamiatok, alebo pri inej zmysluplnej dobročinnej aktivite, si svoju frustráciu a zakomplexovanosť vybíjajú na tabuliach, ktoré majú priniesť návštevníkovi hradu základné informácie o pamiatke.

Upozorňujeme, že uverejnené informačné tabule sú voľne stiahnuteľné a je možné si ich vytlačiť, materiál však NIE JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ PRE INÉ AKO SÚKROMNÉ ÚČELY. Pre každé iné použitie prosím kontaktujte Slovenský skauting (publicentrum@scouting.sk, 02/446 40 156).

Viac informácií o projekte, jeho výsledkoch a vydaných publikáciách nájdete na webstránke: www.skautskeprojekty.sk.

Akékoľvek ďalšie používanie, iné ako na súkromné účely, len s predchádzajúcim písomným povolením nositeľa autorských práv – Slovenského skautingu.

hrad Biely Kameň hrad Čachtice hrad Dobra Voda hrad Gýmeš
hrad Hričov hrad Hrušov hrad Jasenov hrad Kapušany
hrad Korlátka hrad Lednica hrad Oponice hrad Ostrý Kameň
hrad Pajštún Plavecký hrad hrad Šariš hrad Súľov
hrad Turňa hrad Tematín hrad Uhrovec hrad Vršatec
 
hrad Zborov hrad Považská Bystrica hrad Divín  
Akékoľvek ďalšie používanie, iné ako na súkromné účely, len s predchádzajúcim písomným povolením nositeľa autorských práv – Slovenského skautingu.


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk