Author:
Submitted by: BibraX   Date: 09:56 31-01-2008
Comments: (0)   Ratings:
No comments yet
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Eduard Krekovič sa rozhodol v denníku SME (8. 1.) povedať čitateľom o dejinách Veľkej Moravy a starého Slovenska - čo je vedecké a čo nevedecké, a čo je nebezpečné. Pritom pán profesor o Veľkej Morave nenapísal nijakú vedeckú prácu. Skúsme teda v oponentúre krátko konštatovať:

Dnes je vo vede ustálený názor, že predkovia Slovákov osídlili dnešnú krajinu v 5. a 6. storočí, pričom ich sídla zasahovali hlboko na juh od dnešnej štátnej maďarsko-slovenskej hranice. Veľmi rýchlo sa dokázali politicky aj vojensky organizovať a nepochybne bojovali už vo vojsku pod vedením franského kupca Sama. Vývoj pokračoval rýchlo a na prelome 7. - 8. storočia na čele takmer celej krajiny stál knieža Pribina, ktorý pochopil aj silu novej ideovej organizácie tvoriacej sa Európy - silu kresťanstva. "Na svojom majetku" dal postaviť a vysvätiť prvý, pevne doložený chrám novému kresťanskému Bohu roku 828.

Viac: Matúš Kučera: Kto vybehol za hranice vedy? In: SME 29.01.2008.

Zmieňovaný článok: Eduard Krekovič: Aj premiér sa môže spýtať odborníkov. In: SME 8.1.2008.


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk