Author: Vladimír Kuchár
Submitted by: admin   Date: 10:30 23-04-2009
Comments: (0)   Ratings:
No comments yet
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Po dobrých skúsenostiach a ústretového prístupu zo strany Komunitnej Nadácie Prešov v roku 2008 naše OZ aj tohto roku vypracovalo projekt pre tento grantový program.
Projekt s názvom Spracovanie dokumentácie pamiatkového fondu "Statické posúdenie posúdenie objektov hradu Kamenica", bol úspešný (1000,-€). A tak naše OZ môže priamo nadviazať na realizovaný minuloročný projekt geodetického zamerania. Cieľom tohto projektu je staticky posúdiť objekty hradu Kamenica a to hlavne z hľadiska ich zabezpečenia proti prípadnému možnému zrúteniu, a tým predísť strate už nenahraditeľnej. Toto statické posúdenie umožní následne už po vykonaní pamiatkových výskumov a vypracovaní projektu obnovy a konzervácie jednotlivých objektov hradu fyzické vykonanie záchranných prác.

Naše veľké ĎAKUJEME patrí Komunitnej Nadácii Prešov a Pivovarom Topvar, a.s., ktorí nás opätovne aj toho roku presvedčili, že si nie len vysoko cenia kultúrno-historické hodnoty Šariša a tým aj celého Slovenska, ale aj reálne pomáhajú ich zachraňovať.

Zdroj: o.z. Kamenná veža - www.veza.castrum.sk


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk