Author: Vladimír Kuchár
Submitted by: admin   Date: 13:15 10-05-2009
Comments: (0)   Ratings:
No comments yet
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Na deň 27.4.2009 OZ Kamenná veža zvolalo vstupnú komisiu pred vykonaním statického posúdenia objektov hradu Kamenica. Podľa projektu vypracovaného za týmto účelom, podporeného nadáciou KNP a Pivovarmi Topvar sa o 9,00 hod. stretli účastníci komisie, členovia OZ Kamenná veža, zástupcovia ŠOP SR so sídlom v Prešove a statik – realizátor projektu p.Ing.Sučko v areáli hradu Kamenica. Obhliadka objektov hradu určených na statické posúdenie sa začala pri hradnom paláci , pokračovalo sa k rohu opevnenia a k veži. Predbežná obhliadka potvrdila nutnosť statického posúdenia vybraných objektov a následných krokov pre ich statické zabezpečenie. Po tejto komisionálnej obhliadke bude nasledovať samotné posudzovanie objektov hradu zo statického hľadiska a výsledkom bude vyhotovenie dokumentácie realizátorom projektu s doporučenými postupmi ich statického zabezpečenia.

Zdroj: o.z. Kamenná veža - www.veza.castrum.sk / Komisia pred statickým posúdením objektov hradu Kamenica dňa 27.4.2009.


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk