»News / Zameranie trasy náučného chodníka z obce Kamenica do areálu hradu Kamenica dňa 27.4.2009.
»
  http://www.castrum.sk/page.php?id=500

Author: Vladimír Kuchár, Posted: 13:20 10-05-2009.
Dňa 27.4.2009 OZ Kamenná veža v spolupráci so zástupcami ŠOP SR – RCOP so sídlom v Prešove vykonali presné zameranie trasy náučného chodníka, ktorí povedie od obecného úradu v obci Kamenica do areálu hradu Kamenica. Zameranie trasy náučného chodníka bolo vykonané za použitia GPS, čo zaručuje presnosť merania v náročnom teréne hradného kopca. Výsledky zamerania boli zapracované do orto-foto mapy hradného kopca a obce Kamenica. Náučný chodník po jeho vybudovaní prispeje k organizovanejšiemu pohybu návštevníkov v areáli hradu Kamenica, ktorý je situovaný v 4. a 3. stupni ochrany prírody, ponúkne návštevníkom prístupnou formou prostredníctvom informačných tabúľ spoznať prírodu, históriu hradu a jedinečné zvláštnosti krásneho prostredia. Ponúkne návštevníkom možnosť príjemného relaxu , oddychu a poznania.
Zdroj: o.z.Kamenná veža - www.veza.castrum.sk / Zameranie trasy náučného chodníka z obce Kamenica do areálu hradu Kamenica dňa 27.4.2009.

Powered by SeditioPrint version