Author:
Submitted by: BibraX   Date: 08:53 14-02-2008
Comments: (0)   Ratings:
No comments yet
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Na stránke registerkultury.gov.sk - granty MK SR boli zverejnené granty so schválnými dotáciami.
Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva
- Projekt: Projekt záchrany hradu Uhrovec - vzdelávací a pracovný workshop, zameraný na rekonštrukciu klenby a odvodňovacieho systému horného nádvoria - 530 000,-Sk

Obec Lednica
- Projekt: Záchrana hradu Lednica II.etapa - 400 000,-Sk

OZ Hrad Tematín
- Projekt: Workshopy dobrovoľníkov na záchranu hradu Tematín - 500 000,-Sk

Považské múzeum v Žiline
- Projekt: Budatínsky hrad a jeho postavenie v Európskom kontexte - konferencia a sprievodné podujatia k výsledkom rozsiahleho komplexného prieskumu - 230 000,-Sk

RENOVA
- Projekt: Seminár hradológov 2008 - 150 000,-Sk
- Projekt: Výstavy - Dobrovoľníci a záchrana pamiatok - 400 000,-Sk
- Projekt: Hrad Dobrá Voda - workshopy dobrovoľníkov 2008 - 900 000,-Sk

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
- Projekt: Kláštor Katarínka - školenia a workshopy 2008 - 950 000,-Sk

Združenie na záchranu Lietavského hradu
- Projekt: Spoznajme problémy zrúcanín ( SPZ 2008 ) - 490 000,-Sk

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH
- Projekt: Medzinárodný seminár a workshop zameraný na zhodnotenie konzervácie Hrušovského hradu z r. 1928-1930 s cieľom návrhu optimálneho metodického prístupu pri súčasnej konzervácii pamiatky. - 270 000,-Sk
- Projekt: Medzinárodná konferencia "Konzervácia hradných zrúcanín v minulosti a dnes" - 150 000,-Sk
- Projekt: Spracovanie prípravnej (výskumnej a meračskej) dokumentácie vybraných zrúcanín fortifikačných pamiatok v Nitrianskom kraji - 900 000,-Sk

Viac:
Grantový systém MK SR na rok 2008
www.pravda.sk / Dve percentá (doplnené 18.2.2008)


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk