Ján Sivok - Michal Šimkovic
Author:
Submitted by: admin   Date: 08:45 19-04-2010
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
DIVÍN - svedkovia histórie

Knižná publikácia „DIVÍN – svedkovia histórie“ mapuje históriu jednej z najkrajších a najzaujímavejších obcí Novohradu. Ruiny hradu, opevnený kaštieľ, opevnený dvojvežový kostol, cir­kevná škola, budova fary so slnečnými hodinami, za hradom schovaná kaplnka sv. Anny, tri kríže na kalvárii na kopci oproti hradnému návršiu – to je súčasť miestneho kultúrnohistorického dedičstva.

Pamiatky – „nemí svedkovia histórie“ postupne odkrývajú svoje tajomstvá potvrdené pamiat­kovým výskumom. Tie boli za posledných 10 rokov prevedené hlavne v priestoroch kaštieľa. Ich spoluautorom bol privátny bádateľ Mgr. Michal Šimkovic, ktorý sa zameriava na architektúru stredoveku a počiatkov novoveku, špeciálne na hrady, kaštiele a mestské opevnenia. Výsledky vý­skumov sú spolu s doteraz nezverejnenými kreslenými rekonštrukciami hradu a kaštieľa z jeho jednot­livých vývojových období súčasťou obsahu knižnej publikácie. Autorom výkladu histórie Divína a jeho pamiatok je Ing. Ján Sivok – nadšenec divínskej histórie a autor knižnej publikácie DIVÍN – tajomstvá histórie (1999). Toto všetko predstavuje odbornú časť publikácie „DIVÍN – svedkovia histórie“. Garantom historicko-faktografickej pravdivosti údajov je PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riaditeľ Štátneho archívu v Bratislave, ktorú celú publikáciu lektoroval.

Ohliadnutie za históriou Divína nie je len dominantou zaprášených archívov. Cenné svedectvá po­skytli očití svedkovia, ktorí pamätajú a spomínajú. Najvýznamnejším z nich je grófka Katarína Pálffyová – posledná žijúca obyvateľka kaštieľa v Divíne. Príbeh grófskej rodiny, putovanie mladej grófky, dcéry posledného vlastníka divínskeho panstva po II. svetovou vojnou pozna­čenej Európe, keď musela so svojou rodinou nútene opustiť rodinné sídlo v Divíne – to je obsah jej ži­votného príbehu prostredníctvom zachytenia jej autentických myšlienok.

Významnými pamätníkmi histórie divínskeho kaštieľa sú aj Gabriel Šimkovič – posledný správca lesov grófskeho veľkostatku a dcéra komorníka Štefana Žičiho – Lucia Liptáková.

Príbehy, skúsenosti a zážitky z pôsobenia v Divíne v čase II. svetovej vojny – to je rozhovor s dnes 90-ročným Ing. Gabrielom Šimkovičom. Pohľad na život grófov z bezprostrednej blízkosti očami 11-ročného dieťaťa – to je pohľad dnes 77-ročnej Lucie Lip­tákovej.

Súčasťou publikácie je aj autentické rozprávanie v divínskom nárečí dokumentujúce zážitky starších divínčanov z grófskych čias, či obdobia po II. svetovej vojne. Sú tu aj povesti z histórie obce. Dokumentačnú hodnotu zvyšujú vzácne fotografie kaštieľa z albumu grófky Pálffyovej z obdobia pred rokom 1945. Odkaz histórie Divína sprostredkúvajú dobové pohľadnice obce a jej pamiatok zo zbierky Jaroslava Klimenta zachované takmer 100 rokov.

Cieľom publikácie je populárno-náučným spôsobom vyrozprávať príbeh tejto nenápadnej, ale o to zaujímavejšej obce. Knižka chce svojim obsahom čitateľov, či návštevníkov a rekreantov vzbudiť záu­jem o veci minulé, obdiv a úctu k histórii tohto malebného kraja. Divín, bohatý na pamiatky a historické odkazy, si to zaslúži.

Viac informácii: Divín - svedkovia histórie - www.kniha.divin.sk


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk