Vígľašský hrad
Author:
Submitted by: admin   Date: 10:01 25-05-2010
Comments: (1)   Ratings:
1.   Posted by BibraX   10:06 25-05-2010  

Je divne, ako v SME.sk zmenili názov članku. Vo svojej zbernici článkov bol pôvodne článok s názvom: "Búracie práce pri rekonštrukcii zámku povolili pamiatkari", link http://s.sme.sk/r-rss/5367866/zvolen.sme.sk/buracie-prace-pri-rekonstrukcii-zamku-povolili-pamiatkari.html vás ale prehodí na článok "Z Vígľašského zámku má byť do konca roka 2012 kongresový hotel"

Na Webnoviny.sk je pôvodný článok: "Búracie práce zámku Vígľaš povolili pamiatkári" - http://www.webnoviny.sk/detva/buracie-prace-zamku-viglas-povolil/131551-clanok.html

Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Rekonštrukcia Vígľašského zámku v okrese Detva, národnej kultúrnej pamiatky, prebieha pod stálym dohľadom pamiatkarov a archeológov a všetky doterajšie zásahy, vrátane búracích prác, boli povolené a odôvodnené. Uviedol to riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Miroslav Sura s tým, že teraz sa realizuje prvá fáza obnovy zámku, ktorá spočíva v jeho vyčistení, statickom zabezpečení a zastrešení.

Rozobrali sa niektoré časti múrov zámku, ktoré staticky nevyhovovali budúcemu krovu strechy. "Objekt bol 50 až 60 rokov ruinou. Vyčisťovacími prácami dochádza k obnaženiu pôvodných murív, ktoré sú individuálne posúdené statikom. A, samozrejme, časť, ktorá nevyhovuje, musí byť asanovaná a obnovená do pôvodnej podoby, ale už s novými statickými kvalitami," povedal Sura. Podotkol, že poruchy neboli až také, ako sa predpokladalo pred vyčistením ruín.

Viac: www.SME.sk / Z Vígľašského zámku má byť do konca roka 2012 kongresový hotel - 10.05.2010


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk