Author:
Submitted by: admin   Date: 10:59 16-08-2010
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Na zvolenskom námestí sa začiatkom budúceho roka začnú zase stavebné práce.

Archeologické nálezisko pri kostole sv. Alžbety na zvolenskom námestí začne samospráva upravovať v januári budúceho roka. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja jej na tento účel schválilo dotáciu viac ako milión 405-tisíc eur.

Historické objekty, ktoré odkryl archeologický výskum pri kostole, chce mesto zakomponovať do projektu nového námestia. Súčasťou tohto projektu je aj rekonštrukcia priestorov Tehelnej ulice a úprava parku pplk. Alexandra Domana, jeho architektonicko - záhradné stvárnenie ako priestoru plniaceho najmä relaxačnú funkciu.

Viac: www.sme.sk / Archeologické nálezy zapracujú do námestia - 25.07.2010


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk