Author:
Submitted by: BibraX   Date: 19:45 09-09-2007
Comments: (0)   Ratings:
Average members rating (out of 10) : Not yet rated   
Votes: 0
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
07.09.2007 - Múzeum Červený kameň bude od októbra do konca apríla každý pondelok zatvorené,
pretože mimo hlavnej sezóny sa chce venovať údržbe vystavených exponátov i samotných expozícií.Viac: www.SME.com / Múzeum Červený kameň bude od októbra do apríla každý pondelok zatvorené (07.09.2007)


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk