K fotografiam Kamenického hradu od J. Müllnera.
Author: Mgr. Ján Barič
Submitted by: BibraX   Date: 15:45 05-12-2010
Comments: (0)   Ratings:
Average members rating (out of 10) : Not yet rated   
Votes: 0
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Na uverejnených fotografiách od J. Müllnera je možné vidieť viacero dnes už nezachovaných detailov a objektov. Pokúsili sme sa o postupné identifikovanie jednotlivých menej známych objektov. Na kresbe Antona Djuračku (Janota, Ľudovít: Slovenské hrady II. Bratislava 1937, fotoreprint Columbus Bratislava 1996, s. 9) je zachytená brána, ktorej presné lokalizovanie v rámci hradu nebolo jednoznačné. Na fotografii J. Müllnera, zmienená brána je viditeľná a tak zároveň je zodpovedaná otázka najpravdepodobnejšieho vstupu na hradnú akropolu.


Mgr. Ján Barič


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk