»News / Žilinský hrad v decembri 2010
»
  http://www.castrum.sk/page.php?id=822

Author: , Posted: 09:16 13-12-2010.
V lete 2008 bolo veľa slávy a obdivu nad nálezom valcovej veže, pravdepodobne žilinského hradu. Dokonca aj pán podnikateľ George Trabelssie sa vyjadril priamo pri základoch veže, že tento nález bude zakomponovaný do interiéru nákupného centra. To ako sa postupovalo ďalej z nehnuteľnými, de facto aj z hnuteľnými nálezmi, ukrytými pod povrchom zeme v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch vieme. Bágre, ktoré asi nikto neposlal, samé odstránili, ešte stále archeologické nálezy, z miesta, kde mal pokračovať archeologický výskum. A ako bonus, bola odstránená stará fara, ktorá mala tú smolu, že nebola na zozname národných kultúrnych pamiatok - a ani nestihla byť. Padli slová, že fara bude znova postavená, v pôvodnej podobe (pozri video: sme.sk / Žilinskú starú faru rozoberú). Pán podnikateľ George Trabelssie slovo dodržal. Veža, pravdepodobne, žilinského hradu bola zakomponovaná a dnes je možné jej rozmery obdivovať v novootvorenom obchodnom centre Mirage, dokonca aj s šálkou kávy. Čo ale bolo s nálezmi, zničenými nálezovými situáciami v okolí veže a pod starou farou, to je už príbeh o inom. Bodku na záver dáva stále nepostavená stará fara.


Kruh v hornej časti fotografie je prezentovaná hmota valcovej veže.
Zdroj: retazce.sk / OC Mirage Žilina: Prešli sme si jedno z najčudnejších nákupných centier na Slovensku. Fotky, ktoré inde nenájdete


Ďalšie informácie:
-castrum.sk / Žilinský hrad v tlači

-sme.sk / Opäť sa hľadá vinník za zbúranie starej fary - 23.6.2010

-retazce.sk / OC Mirage Žilina: Prešli sme si jedno z najčudnejších nákupných centier na Slovensku. Fotky, ktoré inde nenájdete - 7.12.2010

-trendreality.sk / Pozrite sa, ako vyzerá Mirage Žilina - 11.12.2010

-www.mirageshopping.sk

Powered by SeditioPrint version