Author:
Submitted by: admin   Date: 18:07 05-02-2011
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač

Dňa 4.2.2011 v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre sa uskutočnil, za hojnej účasti vedeckej aj laickej verejnosti krst knihy "Krajina hradov - Slovenské hrady na starých pohľadniciach".

Ide o pozoruhodnú a na Slovensku do tohto roku chýbajúcu knihu, ktorá čitateľovi v primeranej veľkosti reprodukcie pohľadníc prináša zaujímavé pohľady na hrady z konca 19. a prvej polovice 20.storočia.

Zastúpené nie sú všetky hrady nachádzajúce sa na území Slovenska, čo je pochopiteľné, ale i tak v knihe je zastúpených 80 najvýznamnejších a najznámejších hradov.

Knihu k životu uviedol pán PhDr. Pavel Dvořák.
Ďalšie fotografie z krstu si môžete pozrieť: www.flickr.com / Krst knihy KRAJINA HRADOV - Slovenské hrady na starých pohľadniciach


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk