Slámka, Miroslav a kol.: Odklínanie hradov. Slovenský skauting - Bratislava 2005.
Author: Slámka, Miroslav
Submitted by: BibraX   Date: 16:27 08-06-2006
Comments: (0)   Ratings:
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
ODKLÍNANIE HRADOV
ako sa dá pomôcť naším zrúcaninám

SLÁMKA, Miroslav a kol.
Slovenský skauting - Bratislava 2005

www.scouting.sk
-na stránke nájdete viac informácii o skautských aktivitách "Odklínania hradov".


Publikácia "Odklínanie hradov je na stránke CASTRUM uverejnená so súhlasom autora Miroslava Slámku.Informačné panely sú duševným vlastníctvom Slovenského skautingu, akékoľvek daľšie používanie, iné ako na súkromné účely, len s predchádzajúcim písomnim povolením nositeľa autorských práv

Informačné panely sú duševným vlastníctvom Slovenského skautingu, akékoľvek daľšie používanie, iné ako na súkromné účely, len s predchádzajúcim písomnim povolením nositeľa autorských práv

Autori textov:
Miroslav Slámka
Martin Bóna
Ladislav Dolinka
Pavel Hrica

Grafické spracovanie a autor fotografii:
Miroslav Slámka

Autori rekonštrukcii, vizualizácii a modelov hradov:
Martin Bóna
Imrich Finta
Peter Gutek
Juraj Martiška
Miroslav Matejka
Miroslav Slámka
Anton Zahradník


Ďalšie publikácie Miroslava Slámku a kol.:


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk