Topoľčany
Author:
Submitted by: admin   Date: 08:43 08-04-2011
Comments: (0)   Ratings:
No comments yet
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Prvé kolo opráv Topoľčianskeho hradu skončili. Slávnostné ukončenie prác bolo v utorok 22. februára. Hrad čiastočne sprístupnia verejnosti už o niekoľko týždňov, na jar.

Občianske združenie Topoľčiansky hrad ukončilo po devätnástich mesiacoch prvé kolo rekonštrukčných a sanačných prác na hrade v Podhradí. Výsledky budú návštevníkom sprístupnené už onedlho na jar. Opravy horného hradu si vyžiadali investície viac ako milión eur. To získalo Občianske združenie z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a zo štátneho rozpočtu.

Jeho predseda Rastislav Rybanský v budúcnosti ráta aj s opravami ostatných častí hradu aj prístupovej cesty. Združenie má hrad v dlhodobom prenájme od obce Podhradie a ako tvrdí na svojej webovej stránke, opravou sa ho snažia „sprístupniť verejnosti ako exponát a za týmto účelom vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb návštevníkov a ich oboznámenie sa s dejinami a významom pamiatky ako aj možnosť usporadúvať spoločenské a kultúrne akcie.“

Viac: www.sme.sk / Zo zrúcaniny sa stáva skvost - 04.03.2011


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk