Nový hrad (Hanigovský)
Author: Igor Pribula
Submitted by: admin   Date: 22:38 11-09-2011
Comments: (0)   Ratings:
Average members rating (out of 10) : Not yet rated   
Votes: 0
Bookmark and Share
Verzia pre tlač
Podľa plánu, sme pod dohľadom odborných garantov začali práce na archeologickom výskume v dvoch zisťovacích sondách a zároveň sme pod odborným dohľadom archeológa obnažili a očistili základy severného obranného múru. Popri čistení sond sa súbežne preosievala sutina a čistili sa vybrané kamene, ktoré sme pripravili na použitie pri konzervačných prácach. Tieto aktivity prebiehali za neustáleho daždivého počasia. Dňa 29.8.2011 sme položili základný kameň konzervácie severného obranného múru a spestrením tejto udalosti bol workshop remesiel, kde sme predstavili nielen remeslá, ako výroba lukov, kamenárstvo a murárstvo, ale čerešničkou na torte bolo vystúpenie 15 členov skupiny historického šermu Cohors z Prešova, ktorí predviedli viac ako hodinový program súbojov a ukážky stredovekých zbraní.

Aj napriek tomu, že daždivé počasie bránilo v tom aby sme na plno pokračovali v murovacích - konzervačných prácach, na múre sa pracovalo a to pod veľkou skoro desať metrovou celtou. Práce ale sťažoval veľmi mokrý terén a premočený materiál (vápno, piesok) a teda sme ich museli 3.8.2011 prerušiť.

Veľkou bodkou za projektom, bol záverečný workcamp. Začali sme 26.8.2011 a na hrade sa zišli skupiny "hradárov" zo Šarišského hradu, hradu Tematín, Čeklís, skupiny skautov z Prešova a Sabinova, ale aj iných dobrovoľníkov. V priebehu tohto tábora sa podarilo stabilizovať dve veľké kaverny severného obranného múru, pričom boli striktne dodržiavané všetky postupy prác na konzervácií historického muriva. Súbežne sme odkopali násypy sutiny viac ako meter od múra, čím sme zabezpečili odvedenie dažďovej vody z blízkosti základov a zabránili tým zavĺhaniu stavby. Nakoniec bola ešte tretia menšia kaverna staticky zabezpečená vyskladaním jadra kamením, technikou "na sucho". Práce boli dňa 31.8.2011 ukončené.

Murárske práce na severnom obrannom múre na Hanigovskom hrade (Hanigovce, okr. Sabinov), prebehli v rámci realizácie projektu „Komunita zachraňuje Hanigovský hrad“, ktorý finančne podporil Nadačný fond Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis. Projektu sa zúčastnili okrem členov o.z. Novum Castrum aj zahraniční dobrovoľníci v rámci medzinárodného dobrovoľníckeho tábora o.z. Inex Slovakia, dobrovoľníci z blízkeho a širokého okolia, miestni obyvatelia a nakoniec aj naši kamaráti, ktorí pomáhajú zachraňovať hrady: Lietava, Šariš, Tematín a Čeklís ,ktorí nám prišli pomôcť a predať svoje skúsenosti. Ďakujeme šermiarom zo skupiny historického šermu Cohors Prešov za predstavenie stredovekých bojov, militárií a ich výroby.

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli Hanigovskému hradu.

S úprimnou vďakou
o.z. Novum Castrum
www.novum.castrum.skCopyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk