Závadová, Katarína: Verný a pravý obraz Slovenských miest a hradov, ako ich znázornili rytci a ilustrátori v XVI. XVII. a XVIII. storočí. Bratislava 1974.
313 x 385 x 15 kb / BibraX