Archeologické správy | Správy / News | Linky / Links | Diskusia
 
Paleolit / Mezolit
Staršia doba kamenná / Stredná d. kamenná
Neolit / Eneolit
Mladšia d. kamenná / Neskorá d. kamenná
Doba bronzová
.
Doba halštatská
Staršia doba železná
Doba laténska
Mladšia doba železná
Doba rímska
+ Sťahovanie národov
Včasný stredovek
(Slovania)
Vrcholný stredovek
+ Novovek
 
Návštevnosť sekcie Archeológia TOPlist
Vážený návštevník stránky ARCHEOLÓGIA. Stránka v tejto podobe už dlhší čas nefunguje.

Všetky články a príspevky nájdete pod novou adresou www.CASTRUM.sk - sekcia ARCHEOLÓGIA.

Preto navštívte stránku www.CASTRUM.sk a zaregistrujte sa. Stránka CASTRUM sa prioritne venuje hradom a iným opevneniam. Archeológia však s hradmi a opevneniami ako takými súvisi viac než dosť.

Na stránke je už čiastočné vytvorený priestor venovaný ARCHEOLÓGII. Veľmi radi uvítame vaše názory a príspevky k archeologickým témam.

www.CASTRUM.sk
 


Copyright © 2005-2010 - Všetky práva vyhradené
Texty alebo fotografie a iné materiály umiestnené na tejto stránke je možné ďalej šíriť len so súhlasom redakcie stránky:
admin@castrum.sk